آیا بارندگی های اخیر به خشکسالی در ایران پایان می دهد؟ – اخبار


پیش از بارندگی های روزهای گذشته میزان بارندگی ۲۸.۵ درصد کمتر از نرمال بوده است. پس از این بارندگی شدید، کمبود بارش از ۲۸.۵ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت که به این معناست که تنها ۴.۵ درصد کمبود بارش جبران شد.

به گزارش خبرداغ، رئیس مرکز ملی مدیریت بحران آب و هوا و خشکسالی با بیان اینکه بارندگی های اخیر ۴.۵ درصد کمبود بارندگی را جبران کرد، گفت: این بارندگی ها بر خلاف وسعت و خسارت خود باعث می شود. کمبود بارندگی را جبران نکنیم و همچنان در خشکسالی متوسط ​​تا شدید هستیم و تاریخ استثنایی داریم.

احد التازفی رئیس مرکز ملی مدیریت بحران اقلیمی و خشکسالی در پاسخ به این سوال که آیا بارندگی های اخیر کمبود بارندگی در سال آبی جاری را جبران کرده است، گفت: قبل از بارندگی در گذشته. چند روزی میزان بارندگی ۲۸.۵ درصد کمتر از حد نرمال بود. پس از این بارش شدید، کمبود بارش از ۲۸.۵ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت که به این معناست که تنها ۴.۵ درصد کمبود بارش جبران شد.

وی تاکید کرد: با وجود بارندگی های اخیر همچنان در وضعیت کم بارندگی و خشکسالی متوسط ​​تا بسیار شدید و استثنایی هستیم.

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران اقلیمی و خشکسالی با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: در برخی از استان ها مانند کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان و بیشتر نقاط خوزستان بارندگی ثبت نشده و خشکسالی شدیدی در این استان ها حاکم است. در تهران ۳۴ درصد نرمال بارندگی دارد و بیش از یک سوم نرمال بارندگی نداشته است. وضعیت سدها هم اصلا خوب نیست و تا ۲۵ درصد سدها آب دارند. این اصلا شرایط خوبی نیست.

وی افزود: این بارندگی ها برخلاف ایجاد خسارت جانی و مالی در شرایط بارندگی کشور تغییر چندانی نمی کند و همچنان بسیاری از مناطق جزو مناطق کم بارش هستند که بسیار کمتر از حد معمول است.

تکلیف در پاسخ به سوال ایسنا: در کدام مناطق بارندگی بیش از حد معمول بوده است؟ وی بیان کرد: در فصل تابستان معمولا در جنوب شرق و شمال کشور بارندگی می بارد اما این بارندگی در جنوب شرق بیش از حد معمول و در شمال کمتر از حد معمول است.

وی با اشاره به وضعیت دما و بارش ها طی هفته آینده گفت: در این مدت دمای هوا افزایش می یابد و بارندگی ها متوقف می شود و فقط در عرض های جنوبی به صورت رگبار و رعد و برق رخ می دهد.

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران آب و هوا و خشکسالی درباره پیش بینی وضعیت جوی تا پایان مردادماه گفت: روز شنبه (۱۵ مردادماه) موجی از شمال کشور می گذرد و سواحل شمال و آذربایجان را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از شنبه شب تا دوشنبه (۱۵ تا ۲۷ مردادماه) به صورت رگبار، رعد و برق و رعد و برق به صورت پراکنده در شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز به همراه دارد. این بارندگی ها بسیار کم و نه چندان شدید بوده و تنها در برخی مناطق مانند ارتفاعات البرز، شمال کشور و آذربایجان پیش بینی می شود.

وی افزود: طی هفته آینده در سواحل جنوبی کشور، شمال خلیج عربی و نوار شمالی کشور بارندگی خفیف پیش بینی می شود و بقیه نقاط تا سواحل شمالی عاری از بارش خواهد بود. . از کشور باران کمتری دریافت خواهید کرد.

وی در پایان این ماموریت گفت: به طور کلی بارش ها جزئی است و تا پایان مرداد ماه بارندگی ها کاهش و دما افزایش می یابد.