آیا جنگ روسیه و آمریکا در سوریه نزدیک است؟ – اخبار


سوریه

به گزارش «نبخبر»، مجله آمریکایی «نیوزویک» نسبت به درگیری مستقیم نظامی ارتش روسیه و آمریکا در سوریه در آینده نزدیک هشدار داد و تاکید کرد که واشنگتن می تواند ماشه جنگ را فشار دهد و با توجه به تنش های بی سابقه در اروپا که از آن به وجود آمده است. سوریه باید به طور کامل اخراج شود. بانی کریستین به نویسنده نیوزویک هشدار داد […]

به گزارش «نبخبر»، مجله آمریکایی «نیوزویک» نسبت به درگیری مستقیم نظامی ارتش روسیه و آمریکا در سوریه در آینده نزدیک هشدار داد و تاکید کرد که واشنگتن می تواند ماشه جنگ را فشار دهد و با توجه به تنش های بی سابقه در اروپا که از آن به وجود آمده است. سوریه باید به طور کامل اخراج شود.

بانی کریستین، نویسنده نیوزویک هشدار داد که بحران در اروپای شرقی و تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین خطر جنگ بین ایالات متحده و روسیه را افزایش می دهد.

این نویسنده افزود: این ایده حتی اعضای کنگره را نیز به وحشت می اندازد زیرا زرادخانه های هسته ای واشنگتن و مسکو در صورت استفاده می توانند بارها جهان را نابود کنند.

کریستین در ادامه می نویسد که ارتش روسیه و ایالات متحده در سوریه آشکارا با یکدیگر دشمنی ندارند، اما آنها در نزدیکی یکدیگر عمل می کنند و اغلب در کنار نیروهایی که با یکدیگر می جنگند کار می کنند.

کریستین تاکید کرد که هرگونه اشتباه یا سوء تفاهم در این مورد می تواند منجر به مشتعل شدن انبار باروت شود.

نویسنده نیوزویک ادامه داد: این خطر به لطف سیاست امنیتی امن تر و خردمندانه ایالات متحده آمریکا و خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه قابل رفع است.

کد خبر: ۱۸۸۲۹۲