اشارات علی باقری مبهم است. آیا خبری در راه است؟ – خبری نیست


«اقناع ملی»، «اجماع ملی» و «هم افزایی ملی» در موضوعات اصلی سیاست خارجی به ترتیب سه گام ضروری برای تضمین «موفقیت سیاست خارجی» و «تسریع قطار دیپلماسی» هستند.

به گزارش خبرها، اکانت علی باقری کنی پس از مدت ها سکوت، شب گذشته در عرض سه دقیقه هفت توییت به زبان فارسی منتشر کرد و همان توییت ها را به زبان انگلیسی تکرار کرد.

توئیت های پی در پی معاون وزیر امور خارجه ایران و رئیس تیم مذاکره کننده در مذاکرات مربوط به احیای برجام، گمانه زنی های زیادی را به راه انداخت و برخی از کاربران فعال توییتر معتقد بودند که این خبر در حال انتشار است.

این حجم از توییت‌های معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات درباره احیای برجام، گمانه‌زنی‌های زیادی را برانگیخت و برخی از کاربران فعال توییتر معتقد بودند که این خبر در حال انتشار است.

برخی توئیت ها را تفسیر کردند، اما این توییت ها به قدری بی ربط به یکدیگر و وضعیت فعلی بودند که هر اظهار نظری می تواند منجر به سردرگمی بیشتر شود.

اولین توئیت علی باقری آغاز شد: ایران که توانست “کمپین فشار حداکثری” آمریکا را شکست دهد، اجازه نمی دهد صهیونیست ها با “بازی باج خواهی حداکثری” به ایران هراسی و ایران ستیزی مشروعیت بخشند.

برخی از کاربران این توئیت را اشاره به مذاکره دانستند، اما وی بلافاصله در توییت دوم باقری نوشت: ما هرگز برای موفقیت دیپلماسی گنجینه سیاست خارجی را خرج نخواهیم کرد، بلکه برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود را فدا خواهیم کرد.

پس از این توییت، آنها دوباره توجه خود را معطوف کردند و گفتند که ایران طرفدار حذف نام سپاه پاسداران از فهرست ادعاهای آمریکا است، بنابراین کار توافق پیچیده شده است.

سپس ۵ توییت دیگر از فاصله بسیار کمی توسط اکانت باقری کنی ارسال شد.

توئیت سوم: گوش شنوای ما سربازان عرصه دیپلماسی از هر «انتقاد سازنده» استقبال می کند و سینه پهن ما از هر «نقد گزنده» استقبال می کند.

توییت چهارم: «هوش راهبردی»، «شجاعت تصمیم‌گیری» و «نیروی کار» جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، الگوی موفق دیپلماسی ایرانی را به نمایش گذاشت.

توئیت پنجم: «تنوع در تعاملات تجاری و احزاب»، «ثبات روابط اقتصادی» و «ابزار روابط اقتصادی» عناصر اساسی دیپلماسی اقتصادی دستگاه سیاست خارجی هستند.

توییت ششم: «اقناع ملی»، «وفاق ملی» و «ادغام ملی» به ترتیب در موضوعات اصلی سیاست خارجی، سه گام ضروری برای تضمین «موفقیت سیاست خارجی» و «تسریع قطار دیپلماسی» هستند.

توییت هفتم: ضرر «آگاهی از سیاست خارجی» کمتر از ضرر «آگاهی از سیاست خارجی» نیست.

آکران نوشت: «این توئیت‌ها به حدی جنجال برانگیخت که دیاکو حسینی، رئیس سابق مرکز مطالعات راهبردی و کارشناس مسائل سیاست خارجی به آن پاسخ داد.

وی در واکنش به این توئیت ها در حساب کاربری خود در این شبکه اجتماعی نوشت: امیدوارم اکانت توییتر آقای باقری کنی هک شود. طوفان توئیت های مبهم، نامناسب، آشکار، آشکار و گاه شاعرانه با معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ایرانی فاصله زیادی دارد.

اما هیچ اتفاقی رخ نداد، باقری سخنان خود را در اجلاس انجمن اسلامی دانشگاهیان ایران که در دانشگاه تهران برگزار شد، توییت کرد، اما به دلیل حساسیت مذاکرات، این توییت تفسیر دیگری شد.

به گفته بسیاری از تحلیلگران، اظهارات شب گذشته معاون وزیر امور خارجه ایران کمکی به روشن شدن روند مذاکرات نکرد.

عباس عبدی، فعال سیاسی و تحلیلگر روزنامه نگار معتقد است وقتی طرف مقابل جزئیات مذاکرات را در اختیار رسانه های خود قرار می دهد، مردم ایران هم حق دارند چنین اطلاعاتی را به دست آورند، اما طرف ایرانی در زمان روضه سکوت اختیار کرد. وی این سکوت را نشانه خوبی برای مذاکره نمی داند و تاکید می کند: وقتی اطلاع رسانی نمی شود به معنای عدم آمادگی مذاکره کنندگان برای توافق است.