اشتباه گورباچف ​​اعتماد به وعده های آمریکا بود


اشتباه گورباچف ​​این است که ساختار نظام آمریکا را به خوبی درک نمی کند، در آمریکا یک رئیس جمهور می تواند توافقنامه را امضا کند، اما رئیس جمهور بعدی می تواند آن را نقض کند، حتی اگر اسنادی بین دو طرف امضا شود. بر اساس این مسائل، دولت فاسد بیل کلینتون مدعی شد که توافقی با روسیه برای عدم گسترش ناتو به سمت مرزهای این کشور وجود ندارد!

به گزارش «نبخبر»، پل رابرتز، مقام سابق آمریکا تاکید کرد: مهمترین اشتباه میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، اعتماد وی به وعده های آمریکایی ها بود.

به گزارش وب سایت «روسیا الیوم»، پل رابرتز، معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد که مهم ترین اشتباه میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، اعتماد وی به وعده آمریکایی ها بود.

وی افزود: دولت آمریکا در آن زمان به میخائیل گورباچف ​​متعهد بود که ناتو را به شرق گسترش ندهد.

رابرتز تاکید کرد: اشتباه گورباچف ​​این بود که ساختار نظام آمریکا را به خوبی درک نکرد، در آمریکا یک رئیس جمهور می تواند توافق نامه امضا کند اما رئیس جمهور بعدی می تواند آن را نقض کند حتی اگر اسنادی بین دو طرف امضا شود. بر اساس این مسائل، دولت فاسد بیل کلینتون مدعی شد که توافقی با روسیه برای عدم گسترش ناتو به سمت مرزهای این کشور وجود ندارد!

این مقام سابق آمریکایی افزود: دولت کنونی آمریکا به رهبری جو بایدن نیز دامنه جنگ سرد آغاز شده توسط دولت بیل کلینتون را گسترش داده است، جنگ سردی که در زمان گورباچف ​​و ریگان به پایان رسید.

پل رابرتز ادامه داد: تحمل کرملین در قبال نیات تهاجمی و علنی غرب علیه روسیه جای تعجب دارد، پس چگونه کرملین می تواند به مواضع کاخ سفید اعتماد کند؟!

گزارش ها حاکی از آن است که میخائیل گورباچف، اولین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، عصر دیروز پس از مدت ها مبارزه با بیماری در سن ۹۲ سالگی درگذشت.