اقتصاد ایران در مرحله فرسودگی است. افت سرمایه چه شد؟ – اخبار


وی افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ به راحتی از دست رفت و بسیاری از زیرساخت‌های کشور با فرسودگی زیادی مواجه شد و به نوعی به مرحله فرسودگی رسید و در این راستا عدم تعادل منابع آب و انرژی، مشکلات زیست‌محیطی و سایر بحران‌ها در کشور وجود دارد. باعث شده اند که شدت و سرعت اقتصاد ایران رو به وخامت بگذارد، خیلی بیشتر از گذشته، از یک سو برای رفع این وضعیت، ایران نیاز به سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ۳ تا ۵ سال آینده دارد تا وضعیت بدتر نمی شود.»

بر اساس اخبار، روند کلی تشکیل کل سرمایه ثابت به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵، طبق آخرین آمار در دوره منتهی به سال ۱۴۰۰، نزولی بوده و متوسط ​​نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در این دوره منفی ۶.۹ درصد است. کمترین رقم سرمایه گذاری دولتی به قیمت های ثابت مربوط به سال ۱۳۹۷ و برابر با قیمت ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۸۹ است.

در سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاری واقعی کشور تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت به طوری که امسال نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد به صفر درصد نزدیک شد. با فرض رشد سالانه سرمایه گذاری پنج درصد از سال ۱۴۰۱ به بعد، در سال ۱۴۱۵ یعنی پس از ۱۴ سال سرمایه گذاری واقعی کشور به سال ۱۳۹۰ می رسد و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصد، این امر در سال ۱۴۰۸ اتفاق می افتد و این خوش بینانه به نظر می رسد.

بر این اساس، مقدم بودن مصرف بر تولید، ناگزیر عوارضی چون کاهش درآمد سرانه واقعی، پایین‌تر بودن سطح رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمد دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی را به همراه داشت.

این در حالی است که هر سال به طور متوسط ​​۴.۵ درصد از ارزش سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می شود. بنابراین لازم است هر ساله سرمایه جدیدی تشکیل شود تا نه تنها کاهش ارزش دارایی های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی ایجاد شود.

از سوی دیگر در دهه گذشته اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ایران رخ داد به گونه‌ای که روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید ادامه یافت و به استان‌هایی رسید که میزان سرمایه‌گذاری جدید سالانه کمتر از میزان استهلاک دارایی‌های موجود است. بر اساس آمارهای منتشر شده، خالص دارایی های سرمایه ای کشور در دو سال گذشته کاهش یافته است.

اقتصاد ایران در مرحله فرسودگی است. افت سرمایه‌گذاری چه شد و اقتصاد ایران در مسیر فرسودگی قرار گرفت.
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه وخامت اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، گفت: در سال ۱۳۹۶ رشد مخارج مصرفی از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفت و بر همین اساس چرخه فرسودگی و شتاب افزایش یافت. جریان این فرسایش زیرساخت های اقتصادی کشور در حالی بود که میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵ رسید. بر اساس این آمار جریان سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر منفی بوده است.

وی افزود: فرصت های سرمایه گذاری در دهه ۹۰ به راحتی از دست رفت و بسیاری از زیرساخت های کشور با فرسودگی زیادی مواجه شد و به نوعی به مرحله فرسودگی رسید که در این راستا عدم تعادل در منابع آب و انرژی، مشکلات زیست محیطی و… بحران های موجود در کشور شدت و سرعت اقتصاد ایران را بسیار بیشتر از گذشته بدتر کرده است و از یک سو برای حل این وضعیت، ایران نیاز به سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در سه تا پنج سال آینده دارد. که اوضاع بدتر نشود.»

شیکاکی گفت: اگر این روند با همین شتاب ادامه پیدا کند فرسودگی اقتصادی به جایی می‌رسد که شرایط را غیرقابل برگشت می‌کند و بحران‌های کشور دیگر برگشت‌ناپذیر نخواهد بود، بنابراین باید در این زمینه چاره‌ای اندیشید. از یک طرف زمانی که اقتصاد قابل پیش بینی نیست.» کشور امیدی به بهبود شرایط نیست.برای تحقق این موضوع باید مسائل بین المللی ایران در فضای بین المللی حل شود و گفتمان ملی داخلی برای خروج از آن شکل بگیرد. از این وضعیت.”

این استاد دانشگاه افزود: در داخل کشور باید نظام برنامه ریزی وجود داشته باشد. فراهم کردن شرایط لازم برای شکل‌گیری فرآیند سرمایه‌گذاری در داخل، زیرا هنوز استراتژی مشخصی در این زمینه وجود ندارد. این در طول زمان، هزینه بازگشت دشوارتر خواهد شد، زیرا سرمایه گذاری یک مقوله بلند مدت است، نه کوتاه مدت. از این رو باید به نیازمندان کشور رسیدگی شود و برای رفع چالش ها و بحران هایی که با آن دست و پنجه نرم می کند، اقدامات مناسب انجام شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های آینده افزایش تعداد بازنشستگان است، ادامه داد: یکی دیگر از جنبه‌های فرسودگی اقتصاد کشور پیر شدن جمعیت است و زمانی که بهبود پیدا کنیم این مشکل حادتر می‌شود. ” بدانید صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​با ورشکستگی مواجه هستند و اگر دولت کمکی به آنها نکند این صندوق ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به نحوی برای رفع وضعیت آنها نیاز است. بنابراین وضعیت صندوق های بازنشستگی اکنون در بحران است و امروز با وضعیت بسیار بدی دست و پنجه نرم می کنند.»

شیکاکی با اشاره به اینکه کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد تبعات جبران ناپذیری دارد، ادامه داد: ثبات اقتصادی و تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی و عدم وجود مفاسد اقتصادی و … همه شرایط اساسی هستند برای جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است، بنابراین اگر این مولفه ها در شرایط مناسب باشند، روند جذب سرمایه گذاری خارجی را تسهیل می کند.»

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای حل بحران هایی که کشور می گذرد باید اولویت ها تعیین شود چرا که وجود ندارد و اکنون نمی توان چشم انداز مثبتی را متصور شد و از سوی دیگر حل این بحران ها نیازمند منابع مالی است. . همانطور که اشاره کردیم: سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور ضروری است، زیرا به مرحله فرسودگی رسیده است و اکنون در چنین وضعیتی قرار دارد. و هرچه این اقدامات طولانی‌تر شود، حل بحران‌ها دشوارتر می‌شود.»