اقدام علیه منافع ملی در گشایش محور زنزجور – نبأ نیوز


به نظر می رسد با تغییرات پارادایمی در درک بازیگران از تحولات اوراسیا، از سال ۲۰۲۰، قره باغ نیز به وسیله آشتی و ابزاری برای تقویت تمایلات ژئوپلیتیکی ناتو و صهیونیسم بین المللی تبدیل شده است که تمرکز آن بر ایجاد است. ایجاد «کریدور تورانی ناتو» با هدف ضربه زدن به منافع اصلی ایران، روسیه و چین.

به گزارش خبرخبر، مارکوس مومنی کارشناس مسائل قفقاز گفت: اگر بدون رضایت ایران صلح بین آمریکا، روسیه، آذربایجان و ارمنستان برقرار شود، منافع ایران حفظ نخواهد شد، خوب نیست.
با گذشت بیش از ۲۲ ماه از پروژه جنگ دوم در قره باغ، موضوع «کریدور تورانی ناتو» که جمهوری آذربایجان و ترکیه آن را «کریدور زنگزور» دروغین و بی‌اساس می‌نامند، همچنان در حال بررسی است. دستور کار ناتو حول انگلستان و صهیونیسم می چرخید و در سطح بین المللی با واسطه گری و قرارداد در باکو و آنکارا حضور دارد.

دلیل این امر این است که پروژه جنگ دوم قره باغ برای آزادسازی قره باغ نبود، بلکه به عنوان پوششی برای اجرای «کریدور تورانی ناتو» بود که تاکنون شکست خورده است. مؤید این ادعا این است که اگر جمهوری آذربایجان اراده مستقلی برای آزادسازی قره باغ داشت، در طول ۲۶ سال آتش بس در سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰ باید اقدامات محدود و تدریجی را در این زمینه انجام می داد. مخالفت های آمریکا، انگلیس و فرانسه منفعلانه بر ادامه فعالیت گروه مینسک با هیچ گونه عملیات نظامی اصرار نکردند یا حداقل به طرح و پیشنهاد تهران برای آزادسازی سرزمین های اشغالی پاسخ منفی ندادند. این کشور تبلیغات ضد ایرانی را متوقف کند.

اگرچه قرار بود گذرگاه زنگزور در سال ۲۰۲۲ افتتاح شود تا آذربایجانی ها بتوانند از این گذرگاه برای بهره برداری اقتصادی از جمله حمل و نقل خطوط لوله گاز و نفت و احداث بزرگراه استفاده کنند، اما آذربایجان به این منفعت نرسیده و همچنان وجود دارد. تحت فشار ترکیه

به نظر می رسد با تغییرات پارادایمی در درک بازیگران از تحولات اوراسیا، از سال ۲۰۲۰، قره باغ نیز به وسیله آشتی و ابزاری برای تقویت تمایلات ژئوپلیتیکی ناتو و صهیونیسم بین المللی تبدیل شده است که تمرکز آن بر ایجاد است. ایجاد «کریدور تورانی ناتو» با هدف ضربه زدن به منافع اصلی ایران، روسیه و چین.

میرقاسم مومنی کارشناس مسائل قفقاز درباره علت از سرگیری درگیری و جنگ بین ارمنستان و آذربایجان گفت: روس ها در جنگ قبلی ارمنستان و آذربایجان توانستند از طریق خود صلح و ثبات موقتی بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد کنند. پادرمیانی. حتی آذربایجان موفق شد چند شهر مطلوب را آزاد کند.

وی افزود: آذری ها در قرارداد صلح قره باغ موافقت کردند که از زنگزور جاده و کریدور باز کنند تا بتوانند از طریق این جاده با نخجوان ارتباط برقرار کنند، اما پس از دو سال و این موضوع را عامل جنگ ترکیه و آذربایجان می دانند. در گذشته نیز همین موضوع بود، آذربایجان در راستای استراتژی شکستن بن بست ایران و روسیه و بازگرداندن قره باغ و مسیر مورد نظر در گذرگاه زنگزور به ارمنستان حمله کرد.

این کارشناس مسائل قفقاز گفت: دو موضوع از دو سال گذشته رخ داده که منجر به حمله مجدد آذربایجان به ارمنستان شد. اول اینکه آذربایجان در آزادسازی قره باغ موفق نشد و با اینکه قره باغ از دست ارمنی ها خارج شد، به دست روس ها افتاد. با توجه به اینکه قره باغ در دست روس ها بود و آذربایجان نمی توانست مانند ارمنی ها با روس ها وارد جنگ شود و با وجود جلساتی که در اطراف زنزجور صورت گرفت، این کریدور همچنان به هزینه آذربایجان بسته است.

مرقاسم مومنی گفت: اگرچه قرار بود گذرگاه زنگزور در سال ۲۰۲۲ افتتاح شود تا آذربایجانی ها بتوانند از این کریدور از جمله حمل و نقل گاز، خطوط نفت و بزرگراه استفاده اقتصادی کنند، اما آذربایجان به این منفعت نرسید. هنوز تحت فشار، ترکیه است. به همین دلیل آذربایجان با جنگی جدید به دنبال فشار بیشتر بر ارمنستان است تا با حضور روس ها در اوکراین از این فرصت به نفع خود استفاده کند.

وی درباره علت باز نشدن گذرگاه زنگزور تاکید کرد: در صورت افتتاح این کریدور اروپا می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق آذربایجان تامین کند. علاوه بر این، از نظر سیاسی و امنیتی، باز شدن گذرگاه زنگزور در شرایط کنونی برای ایران خوب نیست.

این کارشناس مسائل قفقاز گفت: وزارت امور خارجه باید از منافع ملی حمایت کند و اجازه ندهد دو طرف بدون حضور ایران به توافق برسند، زیرا ایران با آذربایجان، ارمنستان و منطقه کارا رابطه دارد. باغ دارای مرز و مسیر مشترک است.

مومنی تصریح کرد: طرفین درگیری باید نقش ایران را برای حل مسائل در نظر بگیرند. متاسفانه به دلیل بی توجهی وزارت امور خارجه و مسئولان مربوطه دولت قبل، ایران وارد این موضوع نشد و به صدور بیانیه بسنده کرد. در حالی که ترکیه به عنوان نیروی حافظ صلح در این منطقه نیرو مستقر کرده است، هرچند این درگیری ربطی به ترکیه ندارد.

مرقاسم مومنی کارشناس قفقاز گفت: درگیری کنونی ایران را می طلبد که وارد این موضوع شود زیرا اگر بدون رضایت ایران صلح بین آمریکا، روسیه، آذربایجان و ارمنستان برقرار شود، مطمئناً منافع ایران حفظ نخواهد شد. این امر باید با میانجیگری وزارت خارجه انجام شود و هرگونه توافق بین طرفین باید منوط به تایید ایران باشد.