انتشار فهرستی از ۱۰ کشور بزرگ جهان در تولید انرژی هسته ای


تولید جهانی برق هسته ای در سال ۲۰۲۱ با ۱۰۰ تراوات ساعت افزایش به ۲۶۵۳ تراوات ساعت در سال گذشته رسید که سومین سطح تولید برق پس از سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۹ است.

بر اساس اخبار، انجمن جهانی انرژی هسته ای در پایان سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) اعلام کرد که ایالات متحده در صدر فهرست ۱۰ کشور بزرگ از نظر ظرفیت نصب شده انرژی هسته ای در جهان قرار دارد.
ظرفیت رآکتورهای هسته ای تولید برق در سراسر جهان حدود ۱ گیگاوات افزایش یافت و تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۳۷۰ گیگاوات رسید که بالاترین میزان سالانه تا کنون است.
ایالات متحده بیش از یک چهارم ظرفیت نصب شده انرژی هسته ای جهان را در اختیار دارد. این منبع ۲۰ درصد از ترکیب تولید برق کشور را تشکیل می دهد.
ظرفیت نصب شده نیروگاه هسته ای در ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۹۴۷۱۸ گیگاوات رسید و در رتبه اول جهان قرار گرفت.
فرانسه با ۵۶ راکتور فعال در رتبه دوم جهان قرار دارد. در سال گذشته ظرفیت نیروگاه های هسته ای به ۶۱ هزار و ۳۷۰ گیگاوات رسید که ۶۹ درصد کل تولید برق کشور است.

چین از نظر ظرفیت نیروگاه هسته ای نصب شده که در سال گذشته بالغ بر ۵۲۱۵۰ گیگاوات بود، با سهم ۵ درصدی از ترکیب برق در رتبه سوم جهان قرار گرفت.
ژاپن همچنین در رتبه چهارم قرار دارد و مجموع ظرفیت نیروگاه های هسته ای تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۳۱۶۷۹ گیگاوات می رسد که ۷.۲ درصد از تولید برق ژاپن را تشکیل می دهد.
تا پایان سال گذشته، ظرفیت نصب شده انرژی هسته ای روسیه به ۲۷۷۲۷ گیگاوات یا ۲۰ درصد از تولید برق این کشور رسید و در رتبه پنجم جهان قرار گرفت.
کره جنوبی و کانادا با ظرفیت نیروگاه های هسته ای ۲۴۴۳۱ و ۱۳۶۲۴ گیگاوات به ترتیب در رتبه های ششم و هفتم قرار گرفتند.
همچنین اوکراین، اسپانیا و هند به ترتیب با ظرفیت هسته ای نصب شده ۱۳۰۱۷، ۷۱۲۱ و ۶۸۸۵ گیگاوات در رتبه های هشتم تا دهم قرار گرفتند.
بر اساس گزارش انجمن انرژی هسته ای، تولید برق هسته ای جهانی در سال ۲۰۲۱ با ۱۰۰ تراوات ساعت افزایش به ۲۶۵۳ تراوات ساعت در سال گذشته خواهد رسید که سومین سطح تولید برق پس از سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۹ است.
بر اساس این گزارش، تولید برق از انرژی هسته‌ای طی سال گذشته در آفریقا، آسیا، اروپای شرقی، روسیه و آمریکای جنوبی افزایش یافته است، اما در آمریکای شمالی با تعطیلی برخی نیروگاه‌ها به‌ویژه در ایالات متحده کاهش یافته است.
میانگین ضریب توان نیروگاه های هسته ای جهان در سال ۲۰۲۱ معادل ۸۲.۴ درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ معادل ۸۰.۳ درصد بوده است.
تا پایان سال ۲۰۲۱، تعداد راکتورهای هسته‌ای فعال به ۴۳۶ راکتور رسید که پنج مورد کمتر از سال ۲۰۲۰ است.

کد خبر: ۱۹۱۷۶۶