اوج محرومیت در حاشیه تهران – خبر


در این مناطق در حاشیه شهر تهران تاسیسات زیربنایی و لوله کشی آب وجود ندارد و ساکنان برای تامین نیاز خود از مخازن آب استفاده می کنند.

به گزارش نبأخبر، اینها حومه پایتخت، نقطه بین اسلامشهر، اتوبان تهران – ساوه، بزرگراه آزادگان و مناطق پر از کوره های آجرپزی است. تنورهایی که این روزها در حاشیه تهران به نماد فقر تبدیل شده اند.

کوره های پر از بچه های ایرانی و مهاجر که تنها سرگرمی شان بازی در زمین های خاکی است. کودکانی که آینده ای ندارند و سرنوشتشان در انتظارشان است نامشخص است. بیشتر خانه‌های این منطقه از ساختمان‌های خشتی مسقف یا غیرمهندسی هستند و در صورت وقوع هر اتفاق جزئی در طبیعت، احتمال تخریب و مرگ برای ساکنان آن وجود دارد.

این خانه ها یک اتاق هستند و دوش و سرویس بهداشتی ندارند، خانواده ها مجبورند حمام و توالت مشترک داشته باشند. در این مناطق در حاشیه شهر تهران تاسیسات زیربنایی و لوله کشی آب وجود ندارد و ساکنان برای تامین نیاز خود از مخازن آب استفاده می کنند.