اولین چاه عمیق بلوچستان در عمق ۱۳۷۰ متری به آب رسید – گزارش خبر


پیش از این برای اولین بار در کشور سه حلقه چاه عمیق در منطقه سیستان در شمال استان حفر شده بود، اما چاه عمیق سراوان اولین چاه عمیق در منطقه بلوچستان و چهارمین چاه عمیق در کشور است.

بر اساس این خبر، حفاری اولین چاه عمیق در منطقه بلوچستان در جنوب استان سیستان و بلوچستان امروز در شهرستان مرزی سراوان با موفقیت به پایان رسید. سعید تقلیلی ولی سراوان گفت: پیش از این برای اولین بار در کشور سه حلقه چاه عمیق در منطقه سیستان شمال استان حفر شده بود اما چاه عمیق شهرستان سراوان اولین چاه عمیق در بلوچستان و چهارمین چاه عمیق است. چاه عمیقی در کشور است.»

سعید تقلیلی ولی سراوان گفت: پیش از این برای اولین بار در کشور سه حلقه چاه عمیق در منطقه سیستان شمال استان حفر شده بود اما چاه عمیق شهرستان سراوان اولین چاه عمیق در بلوچستان و چهارمین چاه عمیق است. چاه عمیقی در کشور است.»

فرماندار سراوان به تسنیم گفت: نخستین آب های چاه عمیق سراوان در عمق هزار و ۳۷۰ متری زیرزمین برداشت شد و پس از انجام آزمایشات لازم، مواد برای برنامه ریزی های آتی در اختیار مدیران قرار می گیرد و اطلاع رسانی خواهد شد.

کد خبر: ۱۸۶۶۳۷