ایران از نظر ذخایر اثبات شده نفت در رتبه سوم جهان قرار دارد


صادرات

بر اساس این خبر، اوپک در آخرین برآوردهای خود اعلام کرد که ذخایر قطعی نفت ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه بوده و ایران همچنان سومین دارنده ذخایر نفتی در جهان است. ذخایر نفت ایران بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تغییری نکرده و معادل ۲۰۸.۶۰۰ میلیارد است. […]

بر اساس این خبر، اوپک در آخرین برآوردهای خود اعلام کرد که ذخایر قطعی نفت ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه بوده و ایران همچنان سومین دارنده ذخایر نفتی در جهان است.

ذخایر نفت ایران بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته و معادل ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه بوده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه بوده است یعنی در سال های بعد ۵۳ میلیارد بشکه افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ از نظر ذخایر نفتی در رتبه سوم جهان قرار گرفت و مشخص است که ونزوئلا دارای بیشترین ذخایر نفتی در جهان است. ذخایر نفتی این کشور ۳۰۳ میلیارد و ۴۶۸ میلیون بشکه برآورد شده است. عربستان با ذخایر ۲۶۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون بشکه در رتبه دوم قرار دارد.
و ذخایر نفت اثبات شده اوپک در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر نسبت به سال قبل به ۱۲۴۱.۸۱۹ میلیارد بشکه رسید.
مجموع ذخایر نفت جهان در پایان سال ۲۰۲۱ ۱۵۴۵.۰۷۱ میلیارد بشکه اعلام شد. این رقم نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
ذخایر نفت برخی دیگر از کشورها عبارتند از: آمریکا ۳۸.۸ میلیارد بشکه، برزیل ۱۱.۸ میلیارد بشکه، آذربایجان ۷ میلیارد بشکه، روسیه ۸۰ میلیارد بشکه، نروژ ۷.۵ میلیارد بشکه، عراق ۱۴۳ میلیارد بشکه، کویت ۱۰۱.۵ میلیارد بشکه، امارات ۱۱۱ میلیارد بشکه. قطر ۲۵.۲ میلیارد بشکه، چین ۲۶.۴۹ میلیارد بشکه و لیبی ۴۸.۳ میلیارد بشکه.

کد خبر: ۱۸۸۲۹۷