ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل است – اخبار خبری


لاپید، نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در اولین سخنرانی خود ایران را بزرگترین تهدید برای اسرائیل توصیف کرد.

به گزارش تایمز اسرائیل، یایر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی رژیم صهیونیستی در اولین سخنرانی خود پس از انتصاب به این سمت تاکید کرد که ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل است.

در حالی که رژیم صهیونیستی تنها مالک زرادخانه هسته‌ای در منطقه است، لاپید در بخشی از سخنان خود با تکرار ادعاهای ساختگی صهیونیست‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران، گفت: برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی ساخت هسته‌ای دست به هر کاری می‌زنم. اسلحه و ورود به مرزهای سرزمین های اشغالی و در صورت لزوم انجام می شود.

وی تاکید کرد که مقابله با ایران یکی از چالش های پیش روی اسرائیل است.

همانطور که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: از غزه تا تهران و از سواحل لبنان تا سوریه! ما رو امتحان نکن اسرائیل از قدرت خود در برابر هر تهدید یا دشمنی استفاده خواهد کرد.

لاپید در بخشی دیگر از سخنان خود مدعی شد که اسرائیل به دنبال صلح است و دست خود را به سوی همه مردم خاورمیانه از جمله فلسطینی ها دراز می کند.

وی در ادامه خطاب به فلسطینی ها گفت: وقت آن رسیده است که بپذیرید ما از اینجا نخواهیم رفت، پس باید زندگی مشترک را بیاموزیم.