ایران دوربین های آژانس ها را قطع می کند


سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز از بسته شدن دو دوربین متعلق به آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاسیسات هسته ای نظارت کرد.

به گزارش نبأخبر، سازمان انرژی اتمی با صدور بیانیه ای از از رده خارج شدن دوربین های اندازه گیری سطحی OLEM و دبی سنج این آژانس در ایران خبر داد.

بر اساس آنچه در این بیانیه آمده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است، اما متاسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اینکه این همکاری‌ها ناشی از حسن نیت ایران است، نه تنها از این همکاری قدردانی کرد، بلکه آن را وظیفه ایران ; به همین دلیل تصمیم گرفته شده است که سطح سنج OLEM غنا و فلومتر آژانس از امروز خارج شود که به دستور مسئولان مربوطه صادر شده است. و البته بیش از ۸۰ درصد دوربین‌های این آژانس دوربین‌های ایمن هستند که مانند گذشته به کار خود ادامه می‌دهند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز از بسته شدن دو دوربین متعلق به آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاسیسات هسته ای نظارت کرد.

کد خبر: ۱۸۶۱۷۱