این خبرگزاری هنوز در رابطه با ایران به نقطه بی بازگشت نرسیده است – اخبار خبر


در این سطح از تولید اورانیوم[با این میزان خلوص] ایران تاکنون مواد کافی برای تولید بیش از یک بمب را در اختیار دارد. اما ما هیچ اطلاعاتی نداریم که ثابت کند ایران در حال حاضر برنامه تسلیحات هسته ای دارد.

بر اساس این گزارش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای اعلام کرد که این آژانس هیچ اطلاعاتی برای اثبات وجود برنامه تسلیحات هسته ای در ایران ندارد.
به گزارش اولین خبر به نقل از خبرگزاری تاس، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخشی از گفتگو با شبکه سی‌بی‌سی گفت که آژانس باور ندارد هنوز زمان آن فرا رسیده است. آنها اعتراف کردند که ایران یک قدرت هسته ای است و هیچ اطلاعاتی دال بر آن وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در حال توسعه برنامه تسلیحات هسته ای است و آن را ندارد.
گروسی در پاسخ به اینکه از نظر وی چقدر ایران به ساخت بمب هسته ای نزدیک است، گفت: در این سطح از تولید اورانیوم.[با این میزان خلوص] ایران تاکنون مواد کافی برای تولید بیش از یک بمب را در اختیار دارد. اما ما هیچ اطلاعاتی نداریم که ثابت کند ایران در حال حاضر برنامه تسلیحات هسته ای دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در رابطه با ایران به نقطه بدون بازگشت رسیده است، گفت: خیر، هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. اما برای رسیدن به آن باید سخت کار کنیم.

کد خبر: ۲۰۵۲۴۹