بانک آینده یا خزانه شخصی؟ – اخبار


بررسی دقیق‌تر داده‌های تسهیلات غیرجاری بانک آینده نشان داد که بخش زیادی از مانده تسهیلات غیرجاری این بانک مربوط به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک آینده است.

به گزارش خبرها، گزارش اخیر بانک مرکزی در افشای تسهیلات کلان و مربوط به بانک های دولتی نشان می دهد که بانک آلنده در سال های اخیر در نقش خزانه بی نهایت، فاینانس هنگفتی به آن ارائه کرده است. سهم عمده ای دارد و هزینه آن را به صورت تورم به جامعه منتقل کرده است.
از ابتدای دولت سیزدهم، شفافیت به عنوان یک راه حل ریشه ای برای مقابله با فساد پذیرفته شده است. راهبرد شفافیت دولت سیزدهم با افشای منظم تسهیلات بانک های بزرگ مربوط به سال اول فعالیت دولت به طور ویژه در نظام بانکی اجرا شد. امسال موضوع افشای تسهیلات کلان بانکی و مربوط به قانون بودجه برای حمایت قانونی وارد شد.

مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با توجه به آزادسازی مانده تسهیلات و تعهدات اصلی و اشخاص وابسته به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب آن. با تصمیم شورای پول و اعتبار، تسهیلات و تعهدات بیش از هزار میلیارد ریال از تسهیلات و تعهدات اصلی و وابسته به حساب می‌آید هفته گذشته بانک مرکزی فهرستی از تسهیلات کلان برخی بانک‌ها را منتشر کرد.

افشای اطلاعات تسهیلات بانکی در واقع بانک را مسئول ایجاد نقدینگی می کند. اعطای تسهیلات بانکی عامل مهمی در رشد نقدینگی است. بدیهی است هرگونه انحراف یا سوء استفاده مدیران بانکی از قدرت تولید نقدینگی موجب رشد بی‌محدودیت نقدینگی و در نتیجه رشد شدید تورم مانند سال‌های گذشته شده است که پیامدهای آن به‌ویژه اقشار کم درآمد را متاثر می‌سازد. بر این اساس بانک مرکزی دولت سیزدهم با حساسیت خاصی بر عملکرد شبکه بانکی نظارت دارد. در این راستا بانک مرکزی از ظرفیت نظارتی افراد و کارشناسان با الزام بانک ها به افشای تسهیلات کلان و مرتبط بهره برده است.

آمار بانک مرکزی درباره جزئیات کلان و تسهیلات بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که بانک آینده بدترین بانک کشور در شاخص «تسهیل به اشخاص مرتبط با بانک» است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی بانک دولتی آینده، این بانک در سال های اخیر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط اعطا کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آن متعلق به سهامدار عمده است. به عبارت دیگر، سهامدار عمده بانک آینده از قدرت نقدینگی بانک برای تامین نقدینگی مورد نظر خود استفاده کرد و از بانک به عنوان خزانه شخصی خود استفاده کرد.

پس از اینده بانک، بانک رفاه بیشترین حجم تسهیلات را به اشخاص مرتبط اختصاص داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک رفاه بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سازمان تامین اجتماعی اعطا کرد. البته تفاوت بانک رفاه با آینده بانک در این است که تسهیلات بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی عموما برای جبران کسری این موسسه برای پرداخت حقوق بازنشستگان بوده است. این در حالی است که بانک آینده به سهامداران عمده تسهیلاتی می داد که صرف سرمایه گذاری های شخصی وی می شد.

این عدد، مجموع تسهیلاتی است که در گزارش بانک مرکزی به عنوان تسهیلات ارائه شده به طرف های مرتبط با بانک ذکر شده است. نمودار زیر مبلغ اصلی تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته در بانک ها را نشان می دهد.

جایگاه بانک آینده در بخش تسهیلات غیرجاری

بانک مرکزی در بخشی دیگر از آخرین گزارش خود جزئیات تسهیلات غیرمعامله بانک ها را افشا کرد. مانده تسهیلات غیرجاری وضعیت ریسک ترازنامه بانک ها و مدیریت ریسک آنها در اعطای تسهیلات را نشان می دهد. بالا بودن موجودی تسهیلات غیرجاری، نشانه رفتار پرخطر بانک است که پیامدهای آن می‌تواند منجر به سوخت تسهیلات و در نتیجه تحمیل تورم به آحاد جامعه در پی افزایش نقدینگی شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیشترین موجودی تسهیلات غیرجاری متعلق به بانک کشاورزی است. بررسی اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین سهم از تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی متعلق به شرکت های دولتی وزارت کشاورزی است که در سال های اخیر راه اندازی شده اند. بر این اساس، از مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (حدود ۷۰ درصد کل) متعلق به سه نهاد دولتی «تجارت دولتی ایران»، «حمایت از امور دام» «سازمان تعاون» یک منطقه روستایی است. این مؤسسات عموماً وظایف حاکمیتی مانند تأمین و واردات کالاهای اساسی و توسعه روستایی را بر عهده دارند.

پس از بانک کشاورزی، بانک آینده با بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیلات غیرجاری را به نام خود ثبت کرد. بررسی دقیق‌تر داده‌های تسهیلات غیرجاری بانک آینده نشان داد که بخش زیادی از مانده تسهیلات غیرجاری این بانک مربوط به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک آینده است.

نظارت بر مردم و کارشناسان عامل شفافیت موثر است

نکاتی که در گزارش بانک مرکزی به آن اشاره شده، البته بخشی از تخلفاتی است که در سال های اخیر در دولت روحانی در نظام بانکی کشور رخ داده است. از قضا گستردگی تخلفات رخ داده در سال های اخیر در این بخش، بانک مرکزی دولت سیزدهم را بر آن داشت تا از توان نظارتی مردمی برای برخورد با تخلفات و فساد در این حوزه استفاده کند. عملکرد بانک مرکزی دولت سیزدهم نیز در افشای منظم جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط با بانک‌های دولتی در این زمینه قابل ارزیابی است. البته در آخرین گزارش بانک مرکزی نام چند بانک دیده نشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی در اطلاعیه مربوطه، این بانک ها در افشای جزئیات تسهیلات کلان مربوط به بانک مرکزی همکاری نکرده اند. بر این اساس، بانک مرکزی دولت سیزدهم اعلام کرد اسامی بانک هایی که در خصوص تسهیلات و تعهدات اصلی مرتبط به بانک مرکزی اطلاع رسانی نکرده اند، به موازات دستگاه های دیوان محاسبات کشور و کمیته بدوی اعلام می شود. ۹۰ شورای اسلامی.