برآورد درآمد ۲۳۰۰ میلیارد تومانی از محل مالیات خودروهای لوکس – خبر


از ۱۷۸ هزار مالک خودروهای لوکسی که از آنها مالیات خواسته شد، بیش از ۶۸ هزار مالک به درگاه مالیاتی کشور مراجعه و ثبت نام کردند که از این تعداد حدود ۱۸ هزار نفر مالیات متعلق به مبلغ حدود ۱۳۰۰ میلیارد ریال را پرداخت کردند. .

به گزارش خبرداغ به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، افشین خدامرادی معاون فناوری مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه تاکنون برای ۱۷۸ هزار نفر از مالکان خودروهای لوکس مالیات تعیین شده است، گفت: پس از ارسال پیامک از طریق پیامک. به این دسته از مودیان مالیاتی، تاکنون بیش از ۶۸ هزار نفر از مالکان خودروهای لوکس برای تعیین وضعیت مالیاتی درگاه ملی خدمات الکترونیکی شرکت امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه و ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خودروهای گران قیمت براساس بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است، گفت: پس از تدوین آیین نامه های مربوط به این ماده قانونی، اقدامات لازم صورت می گیرد. گرفته خواهد شد. برای مطالبه و اخذ مالیات از مالکان خودروهای لوکس، مجموعاً ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال مالیات برای ۱۷۸ هزار مالک خودروهای لوکس تعیین شد.

معاون فنون مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر ارزش کل خودروهای شخصی و فرزندان زیر ۱۸ سال وی بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول این مالیات می شود.

خدامرادی اظهار داشت: مشمولان مالیات خودروهای لوکس که برای آنها پیامک ارسال شده است، موظفند به درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه و در آنجا ثبت نام و مشخصات خود را انجام دهند. در مورد خودروها و میزان مالیات قابل پرداخت مشاهده و پرداخت مالیات.

معاون فنون مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان معترض به مالیات تعیین شده و همچنین نحوه اعلام اعتراض گفت: این دسته از مودیان برای اعتراض به مالیات خودروهای خود باید وارد اداره مالیات شوند. درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی و نام ثبت نام در آن، جهت ثبت اعتراض مورد انتظار در مرحله چهارم فرآیند پرداخت مالیات.

وی تاکید کرد: از ۱۷۸ هزار مالک خودروهای لوکسی که از آنها مالیات خواسته شد، بیش از ۶۸ هزار مالک به درگاه مالیاتی کشور مراجعه و ثبت نام کردند که حدود ۱۸ هزار مودیان مالیات متعلق به آن را پرداخت کردند. ۱۳۰۰ میلیارد ریال.

خدامرادی افزود: در این راستا حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ مؤدی نسبت به مالیات مقرر اعتراض کرده اند که اعتراض آنها در حال پیگیری است.