بغداد سلیمی نایب رئیس وزنه برداری / عودا کوروش باقری فدراسیون – اخبار خبر


با حکم انوشیروانی، بغداد سلیمی قهرمان سابق جهان و المپیک به عنوان نایب رئیس فدراسیون منصوب شد. حسین موغامی نیز سمت سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت.

به گزارش خبرداغ، سجاد انوشیروانی سرپرستی، نایب رئیسی و مدیرعاملی تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری را تعیین کرد.
سجاد انوشیروانی پس از انتصاب به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری اولین تغییرات را در فدراسیون انجام داد.
با حکم انوشیروانی، بغداد سلیمی قهرمان سابق جهان و المپیک به عنوان نایب رئیس فدراسیون منصوب شد. حسین موغامی نیز سمت سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت.

این مسئول در سال ۹۴ که علی مرادی رئیس اتحادیه شد، دبیر اتحادیه بود اما پس از مدتی با مرادی به مشکل خورد و استعفا داد. وی همچنین رئیس شورای وزنه برداری خزر است. پیش از این محسن بیرانوند دبیر فدراسیون بود.

کوروش باقری سرمربی سابق تیم ملی ایران نیز به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب شد.

علی مرادی هفته گذشته به دلیل لغو انتخابات فدراسیون وزنه برداری برکنار شد و وزارت ورزش سجاد انوشیروانی را به عنوان سرپرست انتخاب کرد.

کد خبر: ۱۸۷۷۴۵