تحلیل سفر منطقه ای رئیس جمهور آمریکا


به نظر می رسد اولین هدف جو بایدن در این سفر منطقه ای ساماندهی وضعیت داخلی خود در آمریکا باشد. در همین راستا رئیس جمهور آمریکا با سفر به سرزمین های اشغالی تلاش می کند حمایت های بیشتری را از لابی صهیونیستی در آمریکا کسب کند. از سفر خود به عربستان سعودی، او همچنین به دنبال صلح در بازار جهانی نفت است که از پیامدهای جنگ در اوکراین نگران شده است. معاملات تسلیحاتی گسترده با عربستان سعودی نیز موضوعی است که می تواند به اقتصاد متزلزل آمریکا کمک کند.

مقاله تحلیل سفر منطقه ای رئیس جمهور آمریکا اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی ناباخبر قرار گرفت.