تشدید افت سطح آب دریای خزر – خبرها


وی ادامه داد: با تشدید روند نزولی تراز آب دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۷ سانتی متر کاهش یافت و پیش بینی می شود روند نزولی تراز آب دریای خزر تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. پایان فصل زمستان.»

بر اساس این گزارش، به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سطح آب این دریا نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر وابسته به پژوهشکده آب وزارت نیرو گفت: تراز آب دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۷ سانتی متر کاهش داشته است. به دلیل تشدید روند نزولی.
وی افزود: «سید معصوم بنی هاشمی» افزود: پیش بینی می شود تراز آب دریای خزر تا پایان زمستان ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمترین سطح آب دریای خزر معمولاً در اواخر آذر تا اواسط زمستان هر سال رخ می‌دهد، بنابراین اثرات کاهش مداوم سطح آب برای کاربری‌های تحت‌تاثیر دریا خواهد بود. در ماه های منتهی به پایان سال تشدید خواهد شد.»
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: بنابراین با توجه به گزارش های اخیر منتشر شده از سوی مرکز و پیش بینی تداوم کاهش سطح آب دریای خزر و اهمیت مدیریت پیامدهای آن. تمامی نهادها و وزارتخانه های ذیربط در حال تدوین و برنامه ریزی هستند تا مقدمات لازم را برای شرایط آتی دریای خزر از نظر کاهش سطح آب و پیامدهای آن برای سواحل، کاربری های متنوع فراهم کنند. اکوسیستم، محیط زیست و … تحت عنوان برنامه مدیریت جامع اثرات کاهش سطح آب دریای خزر ارائه می شود.

کد خبر: ۲۰۵۱۱۹