تشدید تنش های دیپلماتیک بین روسیه و لهستان


ورشو تنش های خطرناکی را در منطقه تشدید کرد که نه در منافع ملی آن بلکه در اصول ناتو مبتنی بر ترس از روسیه که امروزه به سیاست رسمی آن تبدیل شده است، تجلی می یابد.

سرگئی آندریف، سفیر روسیه در لهستان، شامگاه شنبه پیش بینی کرد که مسکو باید به طور موقت سفارت خود در ورشو را ببندد. اقدامی که با واکنش مشابهی از سوی لهستان همراه خواهد بود.

آندریف در بیانیه ای گفت: بعید است (تنش بین دو کشور) به یک فروپاشی دیپلماتیک منجر شود، اما ممکن است مجبور شویم سفارت خود را در اینجا (ورشو) برای مدتی ببندیم. البته لهستانی ها نیز باید سفارت خود را در مسکو ببندند.

لهستان این هفته اعلام کرد که ۴۵ دیپلمات روس مظنون به جاسوسی برای روسیه را اخراج خواهد کرد. اتهامی که سفیر روسیه آن را مبهم توصیف کرد.

در پاسخ به اتهامات لهستانی، آندریف اظهار داشت که هیچ کارمند سفارت روسیه یا عامل تجاری دستگیر نشده است.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ورشو تنش‌های جدی را در منطقه تشدید کرده است که نه در منافع ملی آن بلکه در اصول ناتو از ترس روسیه که امروز به سیاست رسمی آن تبدیل شده است.

این بیانیه همچنین وعده پاسخی را داد که “آژیتاتورهای لهستانی را به فکر وادار کند.”

من باید بگویم؛ اخراج دیپلمات های روسی توسط لهستان به دنبال مجموعه ای از اقدامات مشابه توسط سه کشور بالتیک و بلغارستان از جمعه گذشته صورت گرفت.

لیتوانی، لتونی و استونی گفتند که در مجموع ۱۰ دیپلمات روسی را برای حمایت از اوکراین نمی پذیرند و بلغارستان همین تعداد کارمند سفارت روسیه را اخراج کرد.