تصویب قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سازمان ملل – اخبار اخبار


سازمان ملل

این تصمیم ماه آینده برای تصویب نهایی به مجمع عمومی تقدیم می شود. قطعنامه فوق که توسط کانادا ارائه شده بود با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری آریا، منابع خبری گزارش دادند این تصمیم ماه آینده برای تصویب نهایی به مجمع عمومی تقدیم می شود. قطعنامه فوق که توسط کانادا ارائه شده بود با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه کانادا درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» را تصویب کرد.

این قطعنامه که در آن ایران به تبعیض علیه اقلیت ها متهم شده است، شامگاه چهارشنبه در «کمیته مسائل اجتماعی، انسانی و فرهنگی» مجمع عمومی سازمان ملل متحد موسوم به کمیته سوم به تصویب رسید.

و منابع خبری گفتند این تصمیم ماه آینده برای تصویب نهایی به مجمع عمومی تقدیم می شود. قطعنامه فوق که توسط کانادا ارائه شده بود با ۷۹ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

این مصوبه سال گذشته با ۷۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع تصویب شد. با وجود تبلیغات حقوق بشری علیه ایران در ماه های گذشته، قطعنامه فعلی موفق شد تنها یک رای به رای سال گذشته اضافه کند.

قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل برخلاف قطعنامه های شورای امنیت، تصمیمات انضباطی یا الزام آور نیستند و به عنوان اقدامات مشورتی از آن یاد می شود.

ادعاهای حقوق بشر کشورهای غربی به دلیل روش شناسی نادرست، اتخاذ استانداردهای دوگانه، عدم رعایت عمدی اصل بی طرفی، بی توجهی به فرهنگ بومی و سبک زندگی سایر جوامع و دخالت در امور داخلی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تصویب قطعنامه های مشابه تایید کرد که رعایت حقوق بشر را یکی از الزامات مشروع، قانونی و عینی در راستای منافع و امنیت ملی می داند و همواره به آن توجه داشته است. به او. با وجود این، تهران استفاده سیاسی و موثر از حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه خود را محکوم کرده است.