تمام دنیا باید از طریق اقدام نظامی از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کنند


جهان ساده ترین گزینه را برای ایران انتخاب کرده است، اما اسرائیل نمی تواند چنین کاری را انجام دهد و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای دست به هر کاری خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل از همه کشورها خواست تا با ایران مقابله کنند تا این کشور سلاح هسته ای نداشته باشد.
نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار مدعی شد که تل آویو با تشکیل کشور مستقل فلسطین موافقت کرده است و در عین حال گفت: به شرطی که امنیت اسرائیل تضمین شود. هیچ منعی برای ایجاد یک کشور مستقل وجود ندارد، فلسطین وجود ندارد.

او برای اولین بار در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطین و راه حل دو دولتی صحبت کرد.

لاپید مدعی شد: توافق با فلسطینی ها بر اساس راه حل دو کشوری راه حل مناسبی است.

وی افزود: به شرط تضمین امنیت اسرائیل، هیچ ایرادی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود ندارد.

وی در بخشی از سخنان خود در اشاره ای ضمنی به ایران مدعی شد که تهدید هسته ای بزرگترین تهدید برای اسرائیل و جهان است.

وی گفت: ایران با حمایت از حماس و حزب الله آنها را تشویق و تشویق می کند که به اسرائیل در نقاط مختلف جهان حمله کنند.

لاپید مدعی شد که تمام دنیا باید از طریق اقدام نظامی از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کنند.

وی مدعی شد: ایران باید بفهمد که اگر برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، دنیا با دیپلماسی و گفت‌وگو با آن برخورد نمی‌کند، بلکه با اقدام نظامی پاسخ می‌دهد.

لاپید گفت: جهان گزینه آسان تری را برای ایران انتخاب کرده است، اما اسرائیل نمی تواند چنین کاری انجام دهد و برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای هر کاری انجام خواهد داد.

نخست وزیر اسرائیل در بخشی از سخنان خود به اعتراضات در ایران اشاره کرد و کشته شدن محصه امینی را به حمله به سلمان رشدی تشبیه کرد.