توافق عربستان و کویت در مورد میدان گازی “غیرقانونی” عرش – خبری نیست


میدان گازی آرش/دره میدان مشترک ایران، کویت و عربستان سعودی است که بخش‌هایی از آن در آب‌های مرزی ایران و کویت قرار دارد.

بر اساس این خبر، خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، توافق جدید عربستان و کویت در خصوص میدان گازی آرش/الدره را غیرقانونی توصیف کرد.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص توافق جدید عربستان و کویت در خصوص میدان گازی آرش گفت: میدان گازی آرش/الدره، میدان مشترک ایران، کویت و عربستان است و بخش‌هایی از آن در داخل است. آبهای نامحدود.آبها بین ایران و کویت قرار دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بر اساس مقررات و رویه های بین المللی، هرگونه اقدام در راه اندازی و توسعه این حوزه باید با هماهنگی و همکاری سه کشور انجام شود و از این رو اقدامات اخیر کویت و عربستان سعودی انجام شده است. در قالب سند همکاری با رویه ها مغایرت دارد». مذاکرات کنونی مقدماتی، غیرقانونی، ربطی به وضعیت حقوقی میدان و مورد تایید جمهوری اسلامی ایران نیست.

خطیب زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران همانطور که بارها اعلام کرده ام آمادگی دارد با کشورهای همسایه کویت و عربستان سعودی برای نحوه بهره برداری از این حوزه مشترک و در عین حال در چارچوب نتایج وارد مذاکره شود. مذاکرات قبلی با کویت ادامه مذاکرات دوجانبه با کویت با تعیین مرزهای فلات قاره و آغاز مذاکرات سه جانبه بین سه کشور برای تعیین نقطه سه جانبه.

سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز حق بهره برداری از میدان گازی آرش/الدره را برای خود محفوظ می داند.