جنگ را به مرزهای ایران می بریم – خبری نیست


لاپید به روزنامه صهیونیستی گفت: اگر تهران بخواهد از جنگ اجتناب کند، ما از آن جلوگیری خواهیم کرد.

بر اساس اخبار رسیده، یایر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با بیان اینکه جنگ را به مرزهای ایران خواهد کشاند و در عین حال از نزدیک شدن به زمان عادی سازی روابط تل آویو و ریاض خبر داد. او گفت: «اگر تهران بخواهد از جنگ اجتناب کند، ما از آن جلوگیری خواهیم کرد.

به گزارش رسانه های صهیونیستی، لاپید در گفت و گو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست گفت: ایران همیشه می گوید ما جنگ را به خانه های شما می آوریم، اما این اتفاق نمی افتد.

سال ها پیش شاهزادگان جوان و کم تجربه سعودی مانند عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود و بندر بن سلطان از این گفتمان علیه ایران استفاده کردند.

عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود مدعی شده بود که کشورش می تواند ایران را در ۸ ساعت نابود کند.

از سوی دیگر، طلال بن عبدالعزیز سال ها پیش گفته بود که ما ایران را تهدید نمی کنیم زیرا می تواند عربستان را در ۲۴ ساعت نابود کند.

لاپید به روزنامه صهیونیستی گفت: اگر تهران بخواهد از جنگ اجتناب کند، ما از آن جلوگیری خواهیم کرد.

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود به موضوع عادی سازی روابط با عربستان سعودی اشاره کرد و گفت: این امر مثبت به نظر می رسد و اگر کارها به این سمت برود با گام های حساب شده انجام می شود.

و وزیر خارجه اسرائیل ادامه داد: موضوع عادی سازی روابط با عربستان مدتی طول خواهد کشید.

وی گفت: عادی سازی روابط با عربستان نیازمند گام های حساب شده است.

تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران از جمله نتانیاهو، نخست وزیر پیشین، چندین بار تکرار شد.