حالا که اصرار می کنم می گویم – خبر


عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی گفت: دستکاری آمار مشکلی را حل نمی کند و تا چند ماه آینده مشخص می شود. برآیند سیاست های پولی و مالی دولت باید در عمل روی سفره های مردم نشان داده شود و رفاه آنها برای مردم احساس شود.

به گزارش خبرآنلاین، مادرشوهرم خطاب به دولت گفت: حالا که اصرار می کنم، می گویم; شما مدعی هستید حقوق خود را از بانک مرکزی دریافت نمی کنید اما برای تامین کسری بودجه دولت دست به حساب شرکت های دولتی زدید و از سپرده آن ها برداشت کردید.
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی گفت: دستکاری آمار مشکلی را حل نمی کند و تا چند ماه آینده مشخص می شود. برآیند سیاست های پولی و مالی دولت باید در عمل روی سفره های مردم نشان داده شود و رفاه آنها برای مردم احساس شود.

امروز خبرگزاری رسمی دولت با افتخار از افت ۰.۴ درصدی پایه پولی خرداد گذشته خبر داد و گلایه کرد که چرا درباره این به اصطلاح ادای احترام حرفی نزده و سکوت کرده است!
حالا که به خودتان اصرار می کنید، می گویم: با ادعای عدم دریافت حقوق از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه دولت، دست به حساب شرکت های دولتی زدید و از سپرده های آنها برداشت کردید. بقیه رو توضیح بدم؟
همچنین.
دستکاری آمار مشکلی را حل نمی کند و تا چند ماه دیگر مشخص می شود. برآیند سیاست های پولی و مالی دولت باید در عمل روی سفره های مردم نشان داده شود و رفاه آنها برای مردم احساس شود.

کد خبر: ۱۹۰۲۷۰