خطر از دست دادن معیشت و ناامیدی جوانان – خبر


بررسی مصرف سرانه اقلام اساسی زندگی بر اساس داده های سرشماری در دهه ۱۸۹۰ نشان می دهد که مصرف سرانه گوشت حیوانات از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، یعنی در سال ۱۴۰۰ این رقم به کمتر از نصف رسیده است. مبلغ در سال ۱۳۹۰. می باشد. در همین بازه زمانی سرانه مصرف برنج از ۴۴ کیلوگرم به ۳۵ کیلوگرم کاهش یافت، به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰ سرانه مصرف برنج در سال ۱۳۹۰ ۰.۸ بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، زندگی و کار ایرانیان در سال های اخیر به ویژه پس از تحریم های ایران در سال ۲۰۱۷ و به دنبال آن شیوع ویروس کرونا و در چند ماه گذشته حمله روسیه به اوکراین تغییر کرده است. و همچنین حمله روسیه به اوکراین. ناکارآمدی مدیریت دولت در اجرای سیاست‌ها اقتصاد نوسان بیشتری پیدا کرده است. نهادهای بین المللی که ایران را رصد می کنند با استفاده از آمارهای رسمی گزارش هایی را درباره وضعیت اقتصادی تهیه می کنند. یکی از گزارش های اخیر توسط اتاق بازرگانی ایران به فارسی ترجمه شده است که می توانید آن را به اختصار بخوانید. در این بخش موارد زیر به عنوان ریسک ایران شناسایی شده است.

سقوط معیشتی

بررسی مصرف سرانه اقلام اساسی زندگی بر اساس داده های سرشماری در دهه ۱۸۹۰ نشان می دهد که مصرف سرانه گوشت حیوانات از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، یعنی در سال ۱۴۰۰ این رقم به کمتر از نصف رسیده است. مبلغ در سال ۱۳۹۰. می باشد. در همین بازه زمانی سرانه مصرف برنج از ۴۴ کیلوگرم به ۳۵ کیلوگرم کاهش یافت، به عبارتی در سال ۱۴۰۰، مصرف سرانه برنج در سال ۱۳۹۰ ۰.۸ بوده است همچنین درصد افزایش قیمت نیز افزایش یافته است. مواد خوراکی و مقایسه آن با کالاهای غیرخوراکی نشان می‌دهد همچنین مواد غذایی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، با افزایش قیمت زیادی مواجه شده است. این گزارش با اشاره به داده های ارائه شده صحت اولین خطر برای اقتصاد ایران یعنی بحران اشتغال و معیشت را تایید می کند و بیان می کند که اگر میزان درآمد در مشاغل واسطه گری و واسطه گری بیشتر از بخش تولیدی اقتصاد باشد. آنگاه کاهش نرخ بیکاری لزوماً منجر به شکل گیری مشاغل ناپایدار خواهد شد.

ناامیدی در بین جوانان گسترش می یابد

مطالعات نشان می دهد که میزان طلاق برای ازدواج در دهه ۱۸۹۰ دو برابر شد و همیشه در روند افزایشی بود. سهم هزینه‌های فرهنگی از کل هزینه‌ها در سبد مصرف خانوار شهری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۰.۷ و سهم هزینه‌های تفریحی ۰.۷۶ بوده که هر دو کاهش نشان می‌دهند. مجموعه موارد فوق، آرایش کنترل نشده متغیرهای مرتبط با سلامت روانی جامعه را نشان می دهد. روند تغییرات ضریب جینی و نسبت مخارج ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت در دهه ۱۳۹۰ نیز نشان می دهد که روند متغیرهای مربوط به توزیع درآمد بهبود پایداری نشان نمی دهد و در مواردی که جینی ضریب در نهایت به یک یا دو کاهش یافته است. سال محدود است و سپس دوباره افزایش می یابد. این موضوع می تواند یکی از عوامل ناامیدی قشر وسیعی از مردم به ویژه جوانان باشد. بر این اساس آمارهای قبلی دومین نگرانی گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره اقتصاد ایران را تایید می کند.

تورم و افزایش قیمت

روند تغییرات نرخ تورم مصرف کننده در دهه نود و وضعیت شاخص بهای تولیدکننده در بخش های مختلف برای سال های ۹۵ تا ۱۳۷۸ نشان می دهد که در دهه ۹۰ به استثنای سال هایی که تورم تحت کنترل قرار گرفت. به دلیل ثبات شرایط داخلی و بین المللی، در بقیه سال ها همواره شاهد ارقام بالای تورم مصرف کننده بوده ایم. همچنین شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان متغیر پیش‌بینی‌کننده، طی پنج سال گذشته در تمامی بخش‌ها (به استثنای برق مشمول قیمت‌گذاری اجباری) افزایش شدیدی را نشان می‌دهد. بنابراین رشد شدید سطح عمومی قیمت ها نیز خطر دیگری برای رفاه اجتماعی و ساختار تولید در ایران است و با توجه به میزان هزینه های دولت در اقتصاد ایران و از آنجایی که دولت خود مصرف کننده بزرگی است، منجر به افزایش کسری بودجه دولت علل این مشکل را می توان در عدم اتخاذ سیاست های پولی و پولی صحیح، کاهش شدید ارزش پول ملی، عدم کنترل دقیق سیستم بانکی و ناتوانی در کنترل نقدینگی و عدم انضباط مالی جستجو کرد. از دولت رکود اقتصادی و وابستگی تولید دولتی به واردات واسطه ای و سرمایه ای، ناتوانی در کسب ارز به دلیل رونق صادرات غیرنفتی و شوک قیمتی به قیمت کالاها.

کد خبر: ۱۹۰۷۷۱