درباره عناصر کمیاب خاکی چه می دانید؟ این اقلام در دست کدام کشورهاست؟ – اخبار


۱۷ عنصر معدنی شناخته شده به عنوان خاکی کمیاب برای زندگی مدرن ضروری هستند. آنها در گوشی های هوشمند، رایانه ها، تلویزیون ها و تقریباً هر دستگاه الکترونیکی دیگری یافت می شوند. آنها همچنین نقش مهمی در برنامه ریزی برای آینده ای بدون کربن دارند.

به گزارش نبأ خبر، شاید نام بیشتر عناصر کمیاب خاکی را نشنیده باشید، اما ۱۷ عنصر معدنی که به عنوان خاکی کمیاب شناخته می شوند برای زندگی مدرن ضروری هستند. آنها در گوشی های هوشمند، رایانه ها، تلویزیون ها و تقریباً هر دستگاه الکترونیکی دیگری یافت می شوند. آنها همچنین نقش مهمی در برنامه ریزی برای آینده ای بدون کربن دارند. با این حال، استخراج آن می تواند برای محیط زیست بسیار مضر باشد و نگرانی هایی در مورد تسلط چین بر بازار وجود دارد.

شاید در مورد بیشتر عناصر کمیاب خاکی نشنیده باشید، اما هفده عنصر معدنی که به عنوان خاکی کمیاب شناخته می شوند برای زندگی مدرن ضروری هستند. آنها در گوشی های هوشمند، رایانه ها، تلویزیون ها و تقریباً هر دستگاه الکترونیکی دیگری یافت می شوند. آنها همچنین نقش مهمی در برنامه ریزی برای آینده ای بدون کربن دارند.

با این حال، استخراج آن می تواند برای محیط زیست بسیار مضر باشد و نگرانی هایی در مورد تسلط چین بر بازار وجود دارد. در این برنامه، اهمیت حفظ عناصر کمیاب خاکی به اندازه کافی برای قدرت بخشیدن به حال و ایجاد آینده ای سبزتر را مورد بحث قرار می دهیم.

کد خبر: ۲۰۱۳۸۳