دریاچه ارومیه به شرطی احیا می شود که … / بررسی از ستاد دریاچه ارومیه کجا رفت؟


حوضه ارومیه از ابتدای سال زراعی یعنی ۱ مهر ۱۴۰۱ تا پایان نیمه اول آبان ماه امسال نسبت به میانگین بلندمدت بارندگی کمتر و نسبت به مدت مشابه سال قبل بارندگی داشته است.

به گزارش نابه خبر، پرتکرارترین سوال این است که آیا دریاچه خشک ارومیه دوباره احیا می شود؟ پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه برای احیای دریاچه ارومیه، احیای مرحله‌ای است.
در آخرین اخبار از دریاچه ارومیه، تا ۲۳ مهر ۱۴۰۱ مساحت دریاچه ارومیه به ۴۲۱ کیلومتر مربع کاهش یافته است. تخمین زده می شود که حجم آب دریاچه کمتر از ۱ میلیارد متر مکعب باشد.

هیچ تعریفی از بارش وجود ندارد. حوضه ارومیه از ابتدای سال زراعی یعنی ۱ مهر ۱۴۰۱ تا پایان نیمه اول آبان ماه امسال نسبت به میانگین بلندمدت بارندگی کمتر و نسبت به مدت مشابه سال قبل بارندگی داشته است.

خشک شدن دریاچه ارومیه دغدغه اصلی ساکنان حاشیه این دریاچه آب شور است. کارشناسان بارها هشدار داده اند که در صورت خشک شدن دریاچه طوفان نمکی در انتظار شهروندان بسیاری از استان ها و شهرستان ها خواهد بود.

سوال اساسی و تکراری این است که آیا دریاچه ارومیه را احیا کنیم؟

کد خبر: ۲۰۴۷۱۷