در برابر این ظلم بیکران خود را به خواب زده ایم / ما در این جنایت شریک هستیم – اخبار


اصغر فرهادی کارگردان سینمای ایران یادداشتی در اینستاگرام درباره مصیبت وارده بر مهسا امینی نوشت.

به گزارش خبرداغ، اصغر فرهادی کارگردان مشهور سینمای ایران به حادثه محصی امینی واکنش نشان داد.

اصغر فرهادی کارگردان سینمای ایران در یادداشتی درباره فاجعه مهسا امینی در اینستاگرام نوشت: مهسا دختر عزیزم مسافر شهر خفته است. فکر می کنم قبل از سفر، جایی در دفترتان نوشته بودید که به تهران می روید و شاید در کنار کار روزانه از مکان های مهمی هم دیدن کنید. اینها نشانه های این شهر بودند، همه چیز تمام شد

فرهادی ادامه داد: از دیروز که خبر شما را خواندم نگران بودم. این بار از خودم متنفرم تو روی تخت بیمارستان می خوابی، اما بیدارتر از بقیه هستی و همه ما در کما هستیم. ما خود را در برابر این ظلم بی نهایت به خواب زده ایم. ما در این جنایت شریک هستیم.

اصغر فرهادی – محسا امینی

اصغر فرهادی - محسا امینی

کد خبر: ۱۹۶۵۷۲