در ورزشگاه مشهد با متخلفان برخورد می شود/معاون امور بانوان رئیس جمهور پاسخ داد – نبأ نیوز


احمد واحدی وزیر کشور بر لزوم بررسی جدی حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان که روز سه شنبه در مشهد برگزار شد و عاملان تخلفات در این زمینه و شیرین ترین این پیروزی و شرکت در این مسابقه هستند، تاکید کرد. ایران در جام جهانی یک تقابل جدی و تلخ برای مردم ایران رخ خواهد داد.

بر اساس این خبر، احمد وحیدی وزیر کشور تصریح کرد: در دیدار تیم ملی فوتبال ایران و لبنان با عاملان تخلفات برخورد جدی خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی تاکید کرد: باید در حاشیه مسابقه فوتبال ایران و لبنان که روز سه شنبه در مشهد برگزار شد، بررسی جدی صورت گیرد و متخلفان در این زمینه و چه کسانی هستند. شیرینی این برد و حضور ایران در جام جهانی را برای مردم ایران به یک تقابل جدی تبدیل کرد.

***

معاون رئیس جمهور در امور زنان: در حال پیگیری علل حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان هستیم.

انسیه خزعلی در صفحه توئیتر خود با هشتگ «آنارشی» و با اشاره به اتفاقات رخ داده در بازی فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد نوشت: اجرای سیاست های کلی دولت. و کاهش شیرینی پیروزی بخشی از آسیب هایی است که به دلیل بی منطقی دیروز برخی به کشور وارد شده است.

وی ادامه داد: به همراه عوامل اجرایی در حال پیگیری عوامل این حادثه هستیم.

احمد واحدی وزیر کشور