دولت برای پروژه جدید پول ندارد – نبأ نیوز


مسعود میرکاظمی بودجه با تکرار شکایات قبلی خود از دولت روحانی، میزان بدهی باقی مانده از دولت قبل را صدها هزار همات اعلام کرد. بدهی هایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت به این زودی ها تسویه نمی شود و تا پایان دولت رئیس جمهور باقی می ماند.

به گزارش خبرداغ، مسعود میرکاظمی در اولین سالگرد دولت ابراهیم رئیسی با تکرار گلایه های قبلی خود از دولت روحانی میزان بدهی باقی مانده بر دولت قبل را صدها هزار همات اعلام کرد. . بدهی هایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت به این زودی ها تسویه نمی شود و تا پایان دولت رئیس جمهور باقی می ماند.

وی تصریح کرد: از جمله این بدهی ها، پروژه های عمرانی نیمه تمام است که تکمیل آنها به ۳۰۰۰ تلاش نیاز دارد. از اظهارات مرکاظمی دو نکته قابل برداشت است. اولاً شاید تا سال ۱۴۰۴ و پایان دولت رئیس جمهور ادبیات گلایه مندی از دولت قبل پابرجا بماند و کلیدواژه پاسخگویی به منتقدان اوضاع اقتصادی شود.

برداشت دوم این است که دولت دغدغه بازپرداخت بدهی های معوقه را تا پایان دوره چهار ساله دارد و از این طریق پولی برای شناسایی و اجرای پروژه های جدید وجود ندارد.

گرمای احیای برنامه جامع اقدام مشترک برای اروپا؛

بلومبرگ در گزارشی پیش بینی کرد که در صورت احیای برجام، نفت ایران می تواند جایگزین نفت روسیه برای اروپایی ها شود. کشورهای قاره سبز که درگیر بحران انرژی هستند، باید تحریم های خود را علیه روسیه با ممنوعیت خرید نفت از این کشور از دسامبر اجرایی کنند.

کد خبر: ۱۹۳۸۶۸