دو هزار میلیارد دلار ثروت ایرانیان خارج از کشور


دلار

طبق آمار ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند و ثروت ایرانیان خارج از کشور دو هزار میلیارد دلار است.

به گزارش «نبخبر»، نمایندگان فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در شورای اسلامی ایران در دیدار با حسین امیرعبدالله وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه بر اساس آمار ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند، ثروت ایرانیان خارج از کشور را بیش از حد ارزیابی کردند. ۲۰۰۰ میلیارد دلار ذکر کردند. همانطور که حسین امیرآباد لاهیان گفت: «موساد و سیا به دنبال تطمیع ایرانیان با تابعیت دوگانه هستند»، «حتی این ایرانیان هم نمی‌دانند که توسط سرویس‌های جاسوسی با آنها بدرفتاری شده است».

اعضای فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در شورای اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۲ مرداد در دیدار با حسین امیرعبدالله وزیر امور خارجه ایران گزارشی از وضعیت ایرانیان خارج از کشور ارائه کردند. رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در شورای اسلامی ایران با بیان اینکه از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده نشده است، گفت: دو هزار میلیارد دلار ثروت ایرانیان خارج از کشور است و می توانند به پویایی این بخش کمک کنند. اعضای فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس در این جلسه با حضور حسین امیرعبدالله بر ضرورت هویت بخشیدن به ایرانیان خارج از کشور از طریق ایجاد مدارس آنلاین و استفاده از توانمندی های گروه های دوستی پارلمانی تاکید کردند. به گفته اعضا، فراکسیون ایرانیان خارج از کشور در شورای اسلامی ایران، بر اساس آمارهای رسمی، طبق آمارهای غیررسمی ۴ میلیون ایرانی و ۷ میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می کنند و حداقل یک و نیم میلیون ایرانی در ایران زندگی می کنند. ایالات متحده آمریکا.

در این جلسه اعضای فراکسیون ایرانیان مقیم خارج از کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به «موج جدید مهاجرت» گفتند که مناسب است سامانه ای برای رسیدگی به امور این قشر از جامعه پیدا شود چرا که موج مهاجرت مهاجرت به مرحله پیش دیپلم و حتی به طبقه کارگر رسیده است. حسین امیراللهیان همچنین با بیان اینکه «قانون جامعی برای ایرانیان خارج از کشور نداریم»، گفت: «موساد و سیا به دنبال جذب ایرانی‌های دوتابعیتی هستند.» اما «این ایرانی‌ها هم نمی‌دانند که با آنها بدرفتاری می‌شود». توسط سرویس های جاسوسی.»

کد خبر: ۱۹۰۶۶۱