رتبه ایران در اینترنت همراه در جهان اعلام شد – نبأ نیوز


از فوریه ۲۰۲۲، متوسط ​​سرعت دانلود جهانی اینترنت موبایل ۲۹.۹۱ مگابیت در ثانیه و متوسط ​​سرعت دانلود جهانی اینترنت موبایل ۸.۵۴ مگابیت در ثانیه با ۲۹ میلی ثانیه تاخیر است. در زمینه اینترنت ثابت میانگین سرعت دانلود جهانی ۶۰ است

به گزارش نابه خبر، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۱ برابر با ۲۲.۴۲ و متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت ثابت ۹.۷۸ مگابیت بر ثانیه بوده است که ایران را به ترتیب در رتبه ۸۰ و ۱۴۵ قرار داده است.

سرعت اینترنت یکی از عوامل کیفیت خدمات اینترنت است و البته این روزها به یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران اینترنت تبدیل شده است و افراد زیادی از بدتر شدن کیفیت اینترنت گله مند هستند. وب سایت اسپیدتست شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند، مشاهده آمار این وب سایت می تواند نشان دهد که اینترنت در ایران در یک ماه گذشته چگونه بوده است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در SpeedTest، تا فوریه ۲۰۲۲، متوسط ​​سرعت دانلود جهانی اینترنت موبایل ۲۹.۹۱ مگابیت بر ثانیه و میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل ۸.۵۴ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه است. در زمینه اینترنت ثابت میانگین سرعت دانلود جهانی ۶۰ است