رشد اقتصادی کشور با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد بوده است


بررسی عملکرد عملکرد رشد اقتصادی گروه فعالیت های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که ارزش افزوده رشد گروه های خدمات، نفت و گاز، صنایع و معادن و کشاورزی در این سال. ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱ و ۲.۶ درصد بوده و سهم آنها در رشد اقتصادی ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸، ۰.۳ و ۰.۳ درصد بوده است.

به گزارش خبرها، بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۴۰۰ با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۳.۹ درصد اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است.

رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسید. دستیابی به رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ همراه با رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در سال ۱۳۹۹ حاکی از بهبود روند فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود ادامه تحریم های اقتصادی

مهمترین تحولات رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات اولیه اداره کل حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید. یک رشد است از ۵.۷ درصد به نظر می رسد. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در دوره مذکور نیز ۶.۳ درصد بوده که نشان دهنده محوریت بخش های اقتصادی غیرنفتی در دستیابی به رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ است.

از نظر موقعیت سرمایه گذاری، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که حاصل رشد مثبت تشکیل سرمایه در دو بخش «ماشین آلات» و ساخت و ساز به ترتیب معادل ۱/۱۵ و ۵/۱۳ درصد است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ «با نفت» و «بدون نفت» به قیمت ثابت برای سال ۱۳۹۵ با ۴.۴ و ۳.۹ افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال بوده است. به ترتیب. درصد مرتبط بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در کنار رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در سال ۱۳۹۹ حاکی از بهبود روند فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود ادامه تحریم های اقتصادی است.

عناصر رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم ۱۴۰۰ ه
بررسی عملکرد رشد اقتصادی توسط گروه فعالیت اقتصادی نشان داد که عملکرد رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ ناشی از رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات، صنایع و معادن و نفت و گاز بوده است. نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد بوده است. این در حالی است که گروه «کشاورزی، جنگلداری و شیلات» در مدت مشابه با کاهش ۳.۴ درصدی عملکرد مواجه بوده است.

رشد قابل توجه ۷.۰ درصدی در گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از بهبود عملکرد ارزش افزوده در بخش‌های «اداره دولتی، دفاع و تأمین اجتماعی»، «آموزش» و «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیرات» است. خودرو، سلامت «مددکاری اجتماعی» و «فعالیت های مالی و بیمه ای» به ترتیب ۱.۰، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ درصد رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۷ درصد افزایش یافتند. در گروه صنایع و معادن، ارزش افزوده هر پنج بخش این گروه شامل «ساخت و ساز»، «صنعت»، «تامین آب، مدیریت پسماند، فعالیت‌های فاضلاب و تصفیه»، «برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع». عرضه» و «معدن» «در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ همراه بوده است.

برآوردهای تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش عمومی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» را با قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ درصد رشد داشته است. در این مدت، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط «ماشین‌آلات» و «ساخت و ساز» به ترتیب ۱۵.۱ درصد و ۱۳.۵ درصد بوده است.

عناصر رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ میلادی
بررسی عملکرد عملکرد رشد اقتصادی گروه فعالیت های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که ارزش افزوده رشد گروه های خدمات، نفت و گاز، صنایع و معادن و کشاورزی در این سال. ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱ و ۲.۶ درصد بوده و سهم آنها در رشد اقتصادی ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸، ۰.۳ و ۰.۳ درصد بوده است. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از تغییرات در بخش‌های «اداره دولتی، دفاع و تأمین اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مراقبت اجتماعی» است. و شکل “آموزش” “تجارت” عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر خودرو به ترتیب ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد رشد تولید ناخالص داخلی. همچنین در این سال بخش‌های خدماتی مانند «فعالیت‌های اقامتی و غذاخوری»، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» و «هنر، سرگرمی، سرگرمی، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی» به ترتیب ۲۸.۲، ۱۵.۸ بهبود قابل توجهی در عملکرد ارزش افزوده داشته‌اند. و ۱۴.۶ درصد نسبت به سال گذشته نشان می دهد که با اقدامات مناسب در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون دولتی و ابتکارات بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت اینترنت، اثرات منفی بحران کرونا بر فعالیت ها بخش خدمات تا حد زیادی افزایش یافته است. افزایش قابل توجه ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل است.

در سال مذکور ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۵ ۳.۳ درصد افزایش داشته است. به طور خاص در این بخش، رشد شاخص تولید کارگاه های صنعتی بزرگ با ۱۰۰ کارگر و بیشتر – با سهمی حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت – نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳.۱ درصد بوده است. بررسی عملکرد رشد شاخص به تفکیک صنعت (طبق کدهای ISIC دو رقمی) نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه عمده، ۲۰ گروه (با ضریب معناداری ۸۷.۶ درصد از شاخص کل) رشد تولید مثبت داشت. از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد به دست آمده در سال جاری داشته اند، «صنایع تولید دارو، فرآورده های شیمیایی و گیاهی»، «صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات، انتقال برق و لوازم برقی» هستند. و «صنایع تولید مواد غذایی»؛ در مقابل رشد شاخص تولید ۴ گروه صنعتی نسبت به سال قبل منفی بود.

برآوردهای تولید ناخالص داخلی بر حسب ۱۴۰۰ اقلام مخارج نهایی، «هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی» و «هزینه مصرف نهایی بخش عمومی» را در قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از نرخ رشد به ترتیب ۳.۹ و ۸.۳ درصد نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. لذت بردم. در این سال عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر بوده است که این امر ناشی از رشد ۱۲.۵ و ۱.۱- درصدی عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان است. به ترتیب. لازم به ذکر است رشد کل عملکرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات در تمام فصل های سال ۱۴۰۰ مثبت و نسبت به مدت مشابه به ترتیب معادل ۲۳.۹، ۲.۹، ۱۱.۶ و ۱۵.۱ درصد بوده است. سال گذشته سال گذشته.