روزهای خوش صنایع اسلحه‌سازی دنیا ماجرای نیمرخ پنهان جنگ اوکراین – نبأ خبر


در شرایط کنونی نابسامانی اقتصادی جهان، جانی تازه به بازار تسلیحات داده و شرایط خوبی را برای فروش سلاح های انباشته شده شرکت های اسلحه سازی رقم زده است.

به گزارش نباءخبر،جنگ اوکراین وارد دومین ماه خود شده است؛ جنگی که با افزایش تقاضای سلاح و جنگ‌افزار، بویژه در شرایط کنونی نابسامانی اقتصادی جهان، جانی تازه به بازار تسلیحات داده و شرایط خوبی را برای فروش سلاح های انباشته شده شرکت های اسلحه سازی رقم زده است. بسیاری از تاجران و دلال‌های سلاح به بواسطه بروز این خشونت‌ها، میلیاردها دلار در کوتاه مدت سود کسب خواهند کرد.