رونالد مارتین بلیچر – هفته یهودی در واشنگتن


رونالد مارتین بلیچر از سیلور اسپرینگ در ۲۱ مارس درگذشت. شوهر محبوب استل بلیچر. پدر فداکار جفری بلیچر؛ برادر دوست داشتنی هاروی بلیچر فقید؛ عموی عزیز اسکات (وین) و مارک (جولیا) بلیچر. ممکن است به انجمن قلب آمریکا (heart.org) کمک شود. خدمات به Sagel Bloomfield Danzansky Goldberg برای مراقبت از مراسم تشییع جنازه اختصاص داده شده است.

مقاله قبلیکلیفورد براونشتاین