زنگ خطر افزایش کارگران و کودکان خیابانی – خبر


کودکان کار

وی ادامه می دهد: تاکنون ۷ هزار کودک کار و خیابانی در کشور شناسایی و از این مراکز خدمات دریافت کرده اند، وی ادامه می دهد: بر اساس برآوردها ۱۴ هزار کارگر و کودک خیابانی در کشور وجود دارد.

به گزارش نبخبر، رئیس دفتر امور محرومان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سرانه رزق و توانمندسازی هر کودک کار و خیابانی در مراکز نگهداری را سالانه ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد. محمدرضا حیدرهایی درباره سازمان کودکان کار می گوید: در حال حاضر ۵۰۰ کودک کار مورد آزار و اذیت و بی توجهی قرار دارند. کودکان خیابانی در ۲۰ مرکز نگهداری از کودکان در سراسر کشور نگهداری می شوند.

وی بیان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان بزرگترین سازمان اجتماعی در قانون، مسئولیت رسیدگی به امور کار و کودکان خیابانی را بر عهده دارد و بر اساس قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۹۸، موظف به شناسایی، جذب و حمایت است. توانمندسازی این کودکان با همکاری نهادها. کند می افزاید: برای کاهش تعداد کودکان کار در خیابان ها و جاده ها باید خانواده های آنها توانمند شوند. در این راستا سازمان مراقبت مراکزی را تحت عنوان آموزش و پرورش و مراکز حمایت از کودک و خانواده ایجاد کرده است و در حال حاضر ۶۲ مرکز در این زمینه فعالیت می کنند.
حیدرهایی خاطرنشان می کند: در هر استان کشور مرکز آموزشی حمایت از کودک و خانواده ایجاد شده است، اما با توجه به افزایش تعداد کودکان کار در تهران، ۲۱ مرکز از این قبیل در تهران ایجاد و راه اندازی شده است. با وجود اینکه تعداد کودکان کار و خیابانی در تهران بیشتر است، آیا ۲۱ مرکز حمایت آموزشی از این کودکان می توانند پاسخگوی نیازهای آنها باشند؟ وی توضیح می دهد: با توجه به تقسیم بندی که در استان تهران صورت گرفت، آنچه از مراکز در خصوص شناسایی کودکان کار و خیابانی می خواهیم به درستی انجام شود، به نظر وی این تعداد مرکز حمایتی برای شهرستان کافی است. تهران و حیدر می افزاید: این ۲۱ مرکز آموزشی دارای خیابان های کودکان کار و کودکان در سطح شهر تهران هستند و با توجه به این تعداد مرکز به شرط انجام کلیه دستورالعمل های حمایتی (شناسایی کودکان، سرشماری مناطق) برای آنها کافی است. ، منطقه بندی). از مناطق) به درستی. برخی از مراکز معتقدند که این وظایف را به درستی انجام نمی دهند و در جلساتی که از ابتدای سال با آنها داشتیم، از آنها خواستیم در صورت ناتوانی در انجام این وظایف، انصراف دهند. در محیط کار شناسایی و بر اساس محل کار به مراکز آموزشی و پشتیبانی آن منطقه ارجاع می شوند.
به گفته حیدرهایی، تاکنون ۷ هزار کودک کار و دختر خیابانی در کشور شناسایی شده و از این مراکز خدمات دریافت کرده اند، وی ادامه می دهد: بر اساس برآوردها ۱۴ هزار کارگر و دختر خیابانی در کشور وجود دارد. ندناند می گوید من همچنین انتظار داشتم بسیاری از این کودکان کودکان کار باشند اما کودکان خیابانی نباشند. این کودکان ممکن است در شمارش کارگاه پرداخت حق بیمه لحاظ نشوند تا حق بیمه پرداخت نکنند. اگر این کودکان ایرانی باشند مشمول سرشماری کارگران می شوند اما اگر شهروند باشند مشمول سرشماری نمی شوند تا حق بیمه پرداخت نکنند. شهروندان غیرمجاز نمی توانند در این خصوص به دلیل نداشتن شناسنامه شکایت کنند.
حیدرهایی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد کودکان کار و خیابانی شناسایی شده در کشور را اتباع بیگانه تشکیل می دهند، گفت: ۶۳ درصد از کل کودکان کار و خیابانی شناسایی و جذب شده در تهران اتباع بیگانه هستند، گفت: ۷۰ درصد از این اتباع نیز اتباع خارجی هستند. فاقد مجوز و فاقد مدارک هویتی هستند، سازمان نمی تواند در زمینه توانمندسازی و آموزش به این کودکان خدمات ارائه دهد و تنها می توانند از حمایت های غیر مادی سازمان بهره مند شوند. الخیانی تصریح می کند: مردم باید بدانند که هرگونه کمک و پرداخت مالی به کودکان خیابانی با هدف آسیب رساندن به این کودکان است و از پرداخت پول و کمک مالی به این کودکان خودداری کنند.
رئیس دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می افزاید: با توجه به اینکه طبق قانون کودکان کار صفر تا ۶ سال جرم محسوب می شود، شهروندان در صورت مشاهده کودکان صفر تا ۶ سال با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند. گدایی قدیمی، کار، کار در خیابان و غیره. با ۱۲۳ تماس بگیرید تا کارکنان اورژانس بتوانند به اورژانس مراجعه کنند و کودک را از وضعیت خطرناک خارج کنند. همچنین در صورت مشاهده کودکانی که بیش از ۶ سال کار می کنند می توانند گزارش دهند و همکاران آنها را به مهد کودک معرفی می کنند.

کد خبر: ۲۰۲۵۱۶