سالانه ۳۰۰ هزار مجروح تصادفات و ۱۷ هزار کشته داریم که هزینه مستقیم و غیرمستقیم آن ۵۰۴ میلیارد تومان است.


صنعت خودروی ما امن نیست. اگر خودروسازی کشور را با چهار خودروساز دنیا از نظر زیبایی، ایمنی، کیفیت و ابزار مقایسه کنیم، خودروسازان داخلی چه دارند؟ بنابراین صنعت خودروسازی کشور مناسب نیست و خودروسازان در این بخش امن نیستند.

به گزارش نبخبر، سردار سید کمال هادین فر رئیس پلیس راهور گفت: اخیرا بین دو خودرو پژو تصادف کرد که ۹ نفر در این دو خودرو به طور کامل سوختند، آیا در این دو خودرو TNT وجود داشت؟ وی گفت: صنعت خودروسازی ما مناسب و ایمن نیست. اگر خودروسازی کشور را با چهار خودروساز دنیا از نظر زیبایی، ایمنی، کیفیت و ابزار مقایسه کنیم، خودروسازان داخلی چه دارند؟ بنابراین صنعت خودروسازی کشور مناسب نیست و خودروسازان در این بخش امن نیستند.
رئیس پلیس راهور گفت: چندی پیش تصادفی بین دو خودروی پژو رخ داد و باعث سوختن کامل ۹ نفر در این دو خودرو شد، آیا در این دو خودرو TNT وجود داشت؟

سردار سید کمال هادین فر گفت: خودروهای ما برای ساخت مناسب و ایمن نیستند. اگر خودروسازی کشور را با چهار خودروساز دنیا از نظر زیبایی، ایمنی، کیفیت و ابزار مقایسه کنیم، خودروسازان داخلی چه دارند؟ بنابراین صنعت خودروسازی کشور مناسب نیست و خودروسازان در این بخش امن نیستند.

به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه قوانین و مقررات هیچ یک از این قوانین بازدارنده نیست و باید در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شود.

وی می گوید: سالانه ۳۰۰ هزار مجروح در تصادفات و ۱۷ هزار کشته داریم که ۵۰۴ میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم است. بنابراین اگر دولت در این زمینه کمک کند مانند سودی است که به کشور باز می گردد.

حدین فر درباره چهل روز گفت: بیشترین تصادفات این قطعه به دلیل نبود جاده، خستگی و خواب آلودگی بوده است. امسال بیش از ۲ میلیون نفر برای اربعین ثبت نام کرده اند که قرار است ۹ روز مانده به اربعین امسال آغاز شود. بنابراین باید مدیریت زمان داشته باشیم. ۳ مرز مهران، شذابه و شلمچه بیشترین تردد و ۶۵ درصد آن مرز مهران خواهد بود.

وی گفت: بیشترین تصادفات را در شهریور خواهیم داشت، سفرهای نهایی مردم از ۱۵ بهمن ماه آغاز می شود و پرترددترین جاده ها خراسان رضوی، گیلان و مازندران خواهد بود.

کد خبر: ۱۹۳۶۹۹