سخنگوی وزارت امور خارجه به شایعه ترور شهروندان صهیونیستی توسط ایران در ترکیه پاسخ داد!


سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه ای خود در آنکارا، اتهامات وزیر امور خارجه اسرائیل را به سخره گرفت و آن را بخشی از سناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو کشور اسلامی و بخشی از توطئه انحرافی تل آویو توصیف کرد. . افکار عمومی ترکیه و منطقه مسئله فلسطین و اقدامات تروریستی را نتیجه این رژیم برانداز برای کشتار کودکان می دانستند.

بر اساس این خبر، سعید خطیب زاده گفت: ادعاهای نادرست وزیر خارجه اسرائیل بخشی از توطئه تل آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و منطقه از موضوع فلسطین و اقدامات تروریستی این رژیم است.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه ای خود در آنکارا، اتهامات وزیر امور خارجه اسرائیل را به سخره گرفت و آن را بخشی از سناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو کشور اسلامی و بخشی از توطئه انحرافی تل آویو توصیف کرد. . افکار عمومی ترکیه و منطقه مسئله فلسطین و اقدامات تروریستی را نتیجه این رژیم برانداز برای کشتار کودکان می دانستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متأسفانه از حدود یک هفته پیش روند روانی درگیر شدن رسانه ها در سناریوهای ساختگی با استفاده از اطلاعات نادرست و هدایت کننده آغاز شد تا زمینه ساز سناریوی فرافکنانه وزیر خارجه اسرائیل شود.

خطیب زاده در بخشی از سخنان خود گفت: همسایه ما ترکیه به خوبی می داند که ادعاهای رژیم دروغین و تروریستی صهیونیستی چه مبنایی ندارد و انتظار می رود در مقابل این اتهامات تفرقه انگیز سکوت نکند. این سیستم بارها نشان داده است که چقدر غیر قابل اعتماد است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به ترور و خرابکاری رژیم صهیونیستی همواره مشخص و قابل اعتماد بوده و امنیت شهروندان عادی و سایر کشورها را تهدید نخواهد کرد. آنها معتقدند و حتی اگر احزاب ظاهراً بر اساس مصلحت گذرا به نمایش حمایت می پردازند، اما در واقع می دانند که با چه رژیم خطرناکی روبرو هستند.

کد خبر: ۱۸۷۴۴۰