سد ایلیسو ترکیه با ایران چه خواهد کرد؟ – خبری نیست


به گفته منابع خبری

بهره برداری از سد ایلسو که مخزن آن بسیار بزرگتر از بزرگترین سد ایران یعنی کرخه است، رسما در سال ۲۰۰۶ آغاز شد و اکنون تهدیدی برای محیط زیست منطقه از جمله کشورهای مصب رودخانه دجله، عراق، سوریه و ایران است. .

به گزارش خبرداغ، هوای غبارآلود این روزها در تهران و بسیاری از شهرهای کشورمان بار دیگر توجهات را به پروژه ای جنجالی در کشور همسایه معطوف کرده است، پروژه ای که دو دهه پیش با اثرات اقلیمی آن در سراسر منطقه مقایسه می شود. . هشدار دادند اما اردوغان همه را نادیده گرفت!

ترکیه نزدیک به ۲۰ سال است که تلاش می کند تا سد ایلیسو را در سرچشمه رود دجله بسازد. پیامدهای فاجعه بار این پروژه از همان ابتدا مشهود بود تا جایی که شرکت بالفور بیتی، پیمانکار انگلیسی این سد، پس از بررسی های اولیه و انتقاد از پیامدهای فراوان، رسماً از پروژه انصراف داد.

از آغاز قرن بیست و یکم، بسیاری از اکولوژیست ها و کارشناسان نسبت به ابعاد فاجعه بار زیست محیطی این پروژه هشدار داده اند. حتی یک مقاله علمی در این زمینه در باستان شناسی عمومی وجود دارد. این مقاله به زبان انگلیسی به پیامدهای جدی این پروژه بر محیط زیست، آب و هوا و منابع آبی منطقه و همچنین تخریب بسیاری از بناهای تاریخی و همچنین پیامدها و اهداف سیاسی پشت این پروژه مانند جابجایی جمعیت می‌پردازد.

بهره برداری از سد ایلسو که مخزن آن بسیار بزرگتر از بزرگترین سد ایران یعنی کرخه است، رسما در سال ۲۰۰۶ آغاز شد و اکنون تهدیدی برای محیط زیست منطقه از جمله کشورهای مصب رودخانه دجله، عراق، سوریه و ایران است. .

جالب اینجاست که اردوغان در افتتاحیه این سد، پروژه ایلیسو را نماد صلح، برادری، آرامش، رفاه و قدرت در ترکیه و یکی از بزرگترین سدهای دارای نیروگاه برق آبی توصیف کرد. وی در جریان راه اندازی این پروژه آن را خاری در چشم دشمنان داخلی و خارجی ترکیه توصیف کرد!