سرگین کوهی به جای زباله های کوهستانی; اینجا متان نیست! – خبرنامه


خانم شیرزادی یکی از بزرگترین بحران های زیست محیطی ایران را به فرصتی بزرگ تبدیل کرده است. به جای ایجاد کوهی از زباله، کوهی از کمپوست ایجاد کرد، اما ثروتی که به دست آورد دیده نشد.

به گزارش نبأخبر، در سال ۱۴۰۱ در ایران هستیم و آنچه به زودی کشف خواهید کرد حتی برای نسل های آینده با دیدن این فیلم غیر قابل باور است. اما اکنون آن را ثبت می کنم تا آیندگان بدانند این زن در ایران توانسته کاری را انجام دهد که هزاران مدیر و مسئول حتی فکرش را هم نمی کردند.

یکی از بزرگترین بحران های زیست محیطی در ایران، بحران زباله است که اخیرا ناسا نسبت به آن هشدار داده است. این سازمان بزرگ فضایی با انتشار تصویری ماهواره ای از زباله دان تهران در آرادکوه، حجم عظیمی از گاز متان را در جنوب پایتخت نشان می دهد. گاز که مهمترین عامل در تولید گازهای گلخانه ای است و احتمالاً از انباشته شدن ضایعات مرطوب یا ضایعات مواد غذایی و دفن نه چندان ابتدایی در این نقطه سرچشمه می گیرد. بحرانی که در این سایت بازیافت زباله کرمانشاه وجود ندارد. چون اینجا غذا دفن نشده و تمام ضایعات غذایی کرمانشاه کمپوست می شود.

خانم شیرزادی یکی از بزرگترین بحران های زیست محیطی ایران را به فرصتی بزرگ تبدیل کرده است. به جای ایجاد کوهی از زباله، کوهی از کمپوست ایجاد کرد، اما ثروتی که به دست آورد دیده نشد.

از ۷۵۰ تن زباله کرمانشاه تنها ۲۰ درصد دفن می شود که قابل پیشگیری است. خانم شیرزادی توانسته است زباله های غیرقابل استفاده را به سوخت جایگزین در صنعت سیمان تبدیل کند تا زمین از دفن آن رها شود. او کارهای بزرگی انجام داده که باورش سخت است. به همین دلیل به سایت بازیافت زباله در کرمانشاه رفتم تا کارهای او را از نزدیک ببینم.

کد خبر: ۲۰۴۹۱۲