سپرده ۱۷ میلیارد دلاری ایران در بانک ها و موسسات مالی ۴۴ کشور – نبأ خبر


دلار

از کل سپرده‌ های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ بالغ بر ۸.۸۱۳ میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیربانکی قرار داشته است.

به گزارش نباءخبر، بانک تسویه حساب های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۷.۵۶۳ میلیارد دلار بوده است.

از کل سپرده‌ های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ بالغ بر ۸.۸۱۳ میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیربانکی قرار داشته است.

بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۶۷۵ میلیارد دلار بوده است.

از این رقم ۹۲۸ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌های خارجی بوده و بقیه شامل تعهدات ایران در برابر مؤسسات مالی غیربانکی بوده است.

بر این اساس، کل مراودات مالی ایران با بانک ها و موسسات مالی خارجی در پایان سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۹.۲۳۸ میلیارد دلار بوده است.

آمار بانک تسویه حسابهای بین‌المللی نشان می دهد از کل سپرده های ایران نزد این بانک ها و موسسات، حدود ۶ میلیارد دلار به یورو و ۱.۷ میلیارد دلار به ین ژاپن نگهداری می شود. سهم دلار از کل سپرده های ایران فقط ۱۹۵ میلیون دلار اعلام شده است.

از کل تعهدات ایران نیز ۱.۳ میلیارد دلار به یورو بوده و سهم دلار از این تعهدات فقط ۲۲ میلیون دلار محاسبه شده است.

مقر اصلی بانک تسویه حساب های بین‌المللی در شهر «بازل» در سوییس می‌باشد و گزارش های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌ المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود.

در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک ها و مؤسسه‌ های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴ کشور دنیا که عمدتاً اروپایی هستند، عرضه می‌شود.