سیزدهمین تجارت غیرنفتی دولت به ۸۴ میلیارد دلار رسید – خبری نیست


سهم صادرات ۹ ماهه دولت سیزدهم از کل تجارت ۱۲۷ میلیون تن و ۹۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد وزنی و ۳۱ درصد در ارزش.

بر اساس این خبر، سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در ۹ ماهه دولت سیزدهم با ۱۲۷ میلیون تن کالا حدود ۸۴ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک درباره کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم (از اول شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) گفت: از اول شهریور ۱۴۰۰ و تشکیل سیزدهم. دولت تا پایان اردیبهشت نفت کشور به ۱۲۶ میلیون و ۸۷۷ هزار تن کالا و ۸۳ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم از نظر وزنی ۸ درصد و از نظر ارزشی ۳۶ درصد افزایش یافت.

وی افزود: سهم صادرات ۹ ماهه دولت سیزدهم از کل تجارت ۱۲۷ میلیون تن و ۹۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه، از نظر وزنی ۳ درصد و از نظر ارزش ۳۱ درصد

لطیفی در خصوص حجم واردات در دولت سیزدهم گفت: ارزش واردات در ۹ ماه گذشته بالغ بر ۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا بوده که عمده آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده های تولید است و ارزش واردات به ۴۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار رسید و به همین ترتیب در دولت دوم، ۱۰ رشد با ۲۹ درصد وزن و ۴۱ درصد از نظر ارزش همراه بود.

کد خبر: ۱۸۶۱۱۴