سیل صحبان و فاجعه ناگفته طبیعی بود – گزارش خبری


برخی سیل اصثبان را یک بلای طبیعی توصیف کرده اند، اما به گفته کارشناسان این اصطلاح نادرست و دقیق است. زیرا یک سری مداخلات مانند قطع درختان و فرسایش خاک باعث ایجاد چنین سیلاب هایی می شود.

بر اساس اخبار رسیده، برخی سیل استهبان را یک بلای طبیعی توصیف کردند، اما به گفته کارشناسان این اصطلاح نادرست و دقیق است.
سیل ماه جولای یک رویداد نادر است. این هم در منطقه خشک و بیابانی. اما بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته باعث آبگرفتگی سد رودپال در شهرستان استبان استان فارس شد.

گفته می شود ۲۰ نفر جان باخته اند و تعدادی همچنان مفقود هستند. این در حالی است که بارندگی ادامه دارد و ممکن است به سیستان و بلوچستان هم برسد.

برخی سیل اصثبان را یک بلای طبیعی توصیف کرده اند، اما به گفته کارشناسان این اصطلاح نادرست و دقیق است. زیرا یک سری مداخلات مانند قطع درختان و فرسایش خاک باعث ایجاد چنین سیلاب هایی می شود.

از سوی دیگر تغییرات اقلیمی باعث تغییر شکل و الگوی بارش در ایران شده است. در واقع سیل اخیر یک بلای طبیعی نیست و می توان گفت که نتیجه دخالت انسان در طبیعت است.

کد خبر: ۱۹۰۲۹۸