شهری یخ زده در حومه پایتخت


آفتاب از سال ۹۵ که در سال ۹۵ افتتاح شد و برای اولین بار در آن سال میزبان نمایشگاه کتاب بود، در این مدت ۶ ساله فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت که شاید نشان دهنده عدم استفاده از این مکان باشد.

متن شهر یخ زده در حاشیه پایتخت برای اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی نبخبر پدیدار شد.