صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم ۴۴۰ هزار بشکه افزایش یافت – خبر


گاز

بر اساس گزارش بریتیش پترولیوم، تولید نفت و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۲۱ پس از سه سال کاهش، ۴۴۰ هزار بشکه افزایش یافت. به گزارش نبأ خبر، شرکت بی پی به تازگی هفتاد و یکمین گزارش سالانه خود را با عنوان «بررسی آماری انرژی جهان ۲۰۲۲» منتشر کرده است. به من […]

به گزارش نبأ خبر، شرکت بی پی به تازگی هفتاد و یکمین گزارش سالانه خود را با عنوان «بررسی آماری انرژی جهان ۲۰۲۲» منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، تولید نفت و میعانات گازی ایران پس از سه سال کاهش در دولت سیزدهم افزایش یافت. افزایش تولید نفت ایران منوط به تأثیر سیاست ایجاد بازار دولت فعلی برای صادرات نفت ایران است.

در شکل ۱ تولید نفت و گاز میعانات گازی ایران از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نشان داده شده است که بر اساس تصویر، تولید ایران ۴۴۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

درصد تغییرات تولید نفت و میعانات گازی در ایران را نشان می دهد. بر اساس گزارش بریتیش پترولیوم، تولید نفت و میعانات گازی ایران نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش بریتیش پترولیوم، افزایش ۴۴۰ هزار بشکه ای صادرات نفت، گاز و میعانات گازی ایران در دولت سیزدهم در حالی رخ داد که دولت آمریکا نه تنها تحریم های ایران را کاهش داد، بلکه خبرگزاری رویترز نیز از تلاش های آمریکا برای مهار ایران خبر داد. صادرات نفت به چین

کد خبر: ۱۸۸۳۴۵