عراق ایران را متهم کرد – خبری نیست


ما به تهران گفتیم وجه اشتراک داریم، مذهبی، تجاری، اقتصادی و …. ما نیاز به همکاری مشترک داریم نه دخالت ایران، ما به اتحاد نیاز داریم و دخالت در امور عراق را نمی پذیریم. طرف ایرانی باید این را درک کند که ما دوست هستیم و همسایه خواهیم ماند و همکاری خواهیم کرد، اما موضوع دخالت ایران غیرقابل قبول است.

به گزارش خبرداغ، وزیر خارجه عراق در گفت و گو با یکی از شبکه های مصری از ایران در مسائل سیاسی و زیست محیطی به شدت انتقاد کرد. وی البته روابط دو کشور را خوب توصیف کرد که مستلزم تقویت «همکاری مشترک» است.

تهران اکنون “زبان جدیدی” از بغداد می شنود. زبانی که قبلا وجود نداشت. ما به ایرانی ها گفتیم که نیاز به همکاری مشترک داریم و نیازی به دخالت ایران نداریم. روابط با ایران از حالت “سکوت” به “صادق” تبدیل شد و اکنون روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس در سطح عالی قرار دارد و روابط عراق با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران وجود دارد.

وی گفت: ما اکنون به شکل دیگری گفتگو با ایران را آغاز کرده ایم، امروز سیاست خارجی عراق توسط هیچ کشوری دنبال نمی شود. ما تاکید کردیم که سیاست خارجی ما بر اساس منافع عراق است و با دوستان مشورت و مذاکره می کنیم اما با ابزاری غیر از خشونت با دشمنان مقابله می کنیم. ما به تهران گفتیم وجه اشتراک داریم، مذهبی، تجاری، اقتصادی و …. ما نیاز به همکاری مشترک داریم نه دخالت ایران، ما به اتحاد نیاز داریم و دخالت در امور عراق را نمی پذیریم. طرف ایرانی باید این را درک کند که ما دوست هستیم و همسایه خواهیم ماند و همکاری خواهیم کرد، اما موضوع دخالت ایران غیرقابل قبول است.

وی در خصوص مشکلات آب نیز گفت: دولت عراق برای رفع این مشکلات اقداماتی انجام داده است اما این مشکل تنها در سطح محلی قابل حل نیست، بنابراین نیازمند همکاری مشترک با کشورها و مناطق همسایه هستیم. اولین گامی که عراق برداشت، میزبانی معاون رئیس جمهور و وزیر محیط زیست ایران بود که با این مقامات در عراق دیدار کردند و در مورد بحث مدیریت آب به ویژه رودخانه هایی که از ایران سرچشمه می گیرند، گفتگو کردند.

وی تاکید کرد: من با همتای ایرانی خود رایزنی کرده ام و پیشنهاد داده ام که این گفت وگوها در زمینه مسائل زیست محیطی و نه فقط مسائل امنیتی و سیاسی با کشورهای همسایه افزایش یابد. اگر شرایط سیاسی نبود، برنامه‌ریزی می‌کردیم که کشورهای همسایه از جمله عربستان، ترکیه، کویت، اردن و سوریه را به جلسه‌ای دعوت کنیم تا در مورد مسائل زیست‌محیطی و مدیریت آب گفتگو کنیم. رودخانه‌های اصلی عراق عمدتاً از ترکیه سرچشمه می‌گیرند و برخی از آنها از ایران هستند، بنابراین باید در چارچوب منطقه‌ای رایزنی کنیم و این مشکلات تنها از طریق راه‌حل مشترک حل می‌شود و این مشکلات با اقدامات دیگر قابل حل نیست. مشکلات خشکسالی گسترده است و این مشکلات هم اکنون در ایران، ترکیه و عراق وجود دارد، بنابراین باید با هم همکاری کنیم. عراق نمی تواند برای حل این مشکلات اقدامات یکجانبه انجام دهد، زیرا این یک مشکل مشترک است، اما ما با این دو کشور مشکل داریم.

وی با متهم کردن ایران به تغییر مسیر رودخانه ها ادامه داد: باید با ایران گفت وگوی صریح داشته باشیم و در عمل این مذاکرات را آغاز کرده ایم.

فواد حسین در خصوص اقدام نظامی در داخل عراق گفت: قبل از صحبت در مورد مشکلات ایران و ترکیه باید توجه داشت که روابط خوبی با این دو کشور وجود دارد و ما اشتراکات زیادی با این دو کشور همسایه داریم، ریشه برخی از مشکلات به دهه های قبل برمی گردد.

وزیر امور خارجه عراق در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به روابط خوب اقتصادی عراق با ایران و ترکیه گفت: ما باید از زبان گفت و گو استفاده کنیم و جایگزینی برای گفت و گو وجود ندارد و ما به ویژه عراق، ایران و ترکیه نیاز داریم. ما باید نگرانی های ایران و ترکیه را درک کنیم.» در مورد آب چاره ای جز همکاری نداریم.

وی در خصوص دیدارهای عربستان و ایران گفت: این دیدارها به ابتکار عراق و دور پنجم برگزار شد. در جلسه گذشته مطرح شد که مذاکرات دو کشور از مرحله محرمانه به علنی منتقل شود و جلساتی در سطح وزرای خارجه برگزار شود و گام های ملموسی برداشته شود.

وزیر امور خارجه عراق همچنین بر پیشرفت در روابط ایران و عربستان تاکید کرد.

فواد حسین پیشتر با اعلام ادعاهای مربوط به حمله موشکی سپاه پاسداران به مرکز استراتژیک رژیم صهیونیستی در اربیل، اظهار داشت: ایران هیچ مدرک روشن و ملموسی از حضور اسرائیل در شمال عراق و قبل از حمله موشکی نیز ارائه نکرده است. حضور دولت اسرائیل در خاک این کشور به بغداد رسیده است.