علم و فناوری هسته ای ایران برگشت ناپذیر است – نبأ نیوز


رئیس جمهور حق استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را به دلیل برگشت ناپذیر بودن علم و فناوری هسته ای کشورمان در حوزه انرژی هسته ای دانست و گفت: اتکا به جوانان و دانشمندان ایرانی و کار جهادی الگویی است که همیشه کارساز است. “

به گزارش «نبخبر»، رئیس جمهور در روز ملی فناوری هسته ای در نمایشگاه سازمان انرژی اتمی کشور حضور یافت و در جریان دستاوردهای جدید دانشمندان ایرانی در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای قرار گرفت.

آقای ابراهیم رئیسی پیش از ظهر شنبه با حضور در نمایشگاه دستاوردهای هسته ای که در سالن اجلاس سران برگزار شد، از ۹ دستاورد جدید هسته ای کشور و همچنین سایر دستاوردهای علمی و صلح آمیز کشور در سال های اخیر از جمله نسل های مختلف بازدید کرد. سانتریفیوژهای ساخت ایران. رئیسی در این بازدید با بیان پیشرفت های جوانان و دانشمندان ایرانی در عرصه هسته ای، این تحولات را نمادی از خودباوری و اتکا به نیروی درونی برشمرد و خواستار انتشار این روحیه شد. به سایر صنایع و مناطق استراتژیک کشور.

رئیس جمهور ضمن تاکید بر حق استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز، دانش و فناوری هسته ای کشورمان در حوزه هسته ای را غیرقابل برگشت توصیف کرد و گفت: اتکا به جوانان و دانش پژوهان ایرانی و کار جهادی الگویی است که همیشه جواب می دهد و باید در این زمینه به آن پرداخت. مناطق دیگر نیز.» بیا برویم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه ایران در زمینه های صلح آمیز هسته ای بر اساس خواسته و نظر دیگران تحقیق نخواهد کرد، گفت: خوشبختانه کار تحقیقاتی دانشمندان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در حال سرعت گرفتن است و دولت از این روند حمایت خواهد کرد. .

در این بازدید محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تشریح دستاوردهای علمی و فناوری کشور در حوزه هسته ای برای رئیس جمهور پرداختند.

در این نمایشگاه از ۳ دستاورد در حوزه رادیودارو، ۲ دستاورد در حوزه پلاسما و ۴ دستاورد در حوزه های صنعت، لیزر، سیستم های کنترل و تصویربرداری رونمایی شد.

در این نمایشگاه، سازمان انرژی اتمی همچنین سه برنامه راهبردی خود را برای تولید ۱۰۰۰۰ مگاوات انرژی هسته ای، گسترش استفاده از تشعشعات و ساخت نیروگاه تمام خانگی ۳۶۰۰۰۰ مگاواتی در دارخوین اعلام کرد.