قطر ۲۰۰ میلیارد دلار برای میزبانی جام جهانی هزینه کرد


این کشور در ده سال بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱) ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده است. به طور مشخص ۱۴۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل و ۱۵ میلیارد دلار برای تسهیلات هتل هزینه کرده است و به گفته وزیر دارایی قطر در سال ۲۰۱۷ (۲۰۱۶) این کشور ۵۰۰ میلیون دلار در هفته هزینه کرده است. تاکنون در هیچ جام جهانی چنین هزینه ای تخصیص نیافته است.

به گزارش خبرورزشی، جام جهانی فوتبال این هفته در قطر آغاز می شود. این امارت مدعی است ۲۰۰ میلیارد دلار برای آماده سازی زیرساخت های این مسابقات هزینه کرده است. در عوض، برگزارکنندگان قول دادند که ۱۷ میلیارد دلار سود مسابقات را برگردانند.

البته میزان استقبال و حضور تماشاگران در این مسابقات بسیار جای سوال دارد. تعادل اقتصادی در دوحه در اولویت نیست. کارشناسان معتقدند که مقامات قطری صرفه اقتصادی سرمایه گذاری برای این دور از مسابقات را در نظر نگرفته اند.

قطر ۱۸۰ میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود برای این مسابقات هزینه کرده است.

این کشور در ده سال بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱) ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده است. به طور خاص، ۱۴۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل و ۱۵ میلیارد دلار برای امکانات هتل هزینه کرد.

به گفته وزیر دارایی قطر، این کشور در سال ۲۰۱۷ (۲۰۱۶) هفته ای ۵۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است. تاکنون در هیچ جام جهانی چنین هزینه ای تخصیص نیافته است.

برزیل ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) و روسیه ۱۱.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ (۲۰۱۷) هزینه کردند. البته هزینه های قطر فقط برای جام جهانی نبود. همانطور که در چارچوب برنامه توسعه کشور تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) آمده است.

به گفته کارشناسان، دوحه پیش از این از این فرصت برای اثبات قدرت نرم خود استفاده کرده است. البته مقامات قطری از بازگشت ۱۷ میلیارد دلاری از این مسیر به کشور صحبت می کنند که چندان محتمل به نظر نمی رسد.

ناصر الخاطر، رئیس کمیته برگزاری مسابقات بر این عدد اصرار دارد. وی معتقد است که این بازگشت سرمایه با هزینه ای بالغ بر ۸ میلیارد دلار برای ساخت ورزشگاه ها محقق خواهد شد. وی گفت: این بازی ها ۹ میلیارد دلار در اقتصاد داخلی ایجاد می کند.

با در نظر گرفتن همه جوانب سرمایه گذاری، کسری بودجه ۱۸۰ میلیارد دلاری برای کشور قطر ایجاد شده است. بنابراین بعید است که انتظارات مقامات قطری در مورد بازگشت سرمایه برآورده شود.

معمولا برگزارکنندگان مسابقات جهانی بودجه مورد نیاز را دست کم می گیرند و بازگشت سرمایه را بیش از حد ارزیابی می کنند. کارشناسان به این پدیده لقب «نفرین برنده حراج» داده اند.

برآوردهای ناصر الخاطر، رئیس کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی، مبنی بر ورود ۱.۴ میلیون گردشگر برای بازدید از این رویداد ورزشی است. این عدد جاه طلبانه است. فوتبال در برزیل مانند یک دین است، در طول پنج هفته جام جهانی ۲۰۱۴ (۲۰۱۳) بسیاری از مردم مشتاقانه منتظر این رویداد ورزشی بودند که ۱.۱ میلیون گردشگر در آن شرکت کردند. مقامات برزیلی در آن زمان از بازگشت سرمایه سه میلیارد دلاری صحبت می کردند.

اما مقامات قطری اکنون منتظر رقم ۱۷ میلیارد دلار هستند. در حالی که زمان بسیار کمی تا شروع مسابقات باقی مانده است، حضور گردشگران در خیابان های دوحه به شدت کم است. هواداران فرانسوی که معمولا در این مواقع حضور پررنگی دارند، در این دوره نسبت به مسابقات روسیه در سال ۲۰۱۸ (۲۰۱۷) شش برابر کمتر در قطر حضور داشتند. طبق آمار انجمن هواداران فوتبال، میانگین هزینه یک هوادار برای شرکت در مسابقات ۶۰۰۰ یورو برآورد شده است. این تعداد دو تا سه برابر تعداد میزبانی شده در دور قبل در روسیه است.

قوانین وضع شده در مورد پوشش به ویژه برای زنان که سختگیرانه تر است، محدودیت استفاده از مشروبات الکلی منحصراً در برخی مناطق خاص و ترس از حضور همجنس گرایان در مسابقات از جمله موانع حضور حامیان و تماشاگران این مراسم است. . دور مسابقات

آنچه در رسانه های کشورهای غربی درباره فعالیت های تدارکاتی برای برگزاری این دور از مسابقات در قطر منتشر شده است، بیشتر حاوی انتقاداتی به دلایل زیست محیطی و کیفیت برخورد کارگران است و از حمایت مردمی خبری نیست. برای این فعالیت ها

اما مقامات قطری به دنبال اهداف دیگری هستند. آنها به سود اقتصادی این مراسم فکر نمی کنند. استانداردهای اقتصادی در این کشور تا حدودی متفاوت است. زیرا این کشور دارای ذخایر عظیم گاز برای مدیریت جمعیت بسیار کمی است.

تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور یکی از بالاترین ها در جهان است. هدف اصلی مقامات عالی رتبه قطری از این هزینه ها ارتقای کشور بود.

بعید به نظر می رسد که این هشت استادیوم ساخته شده دوباره توسط ۳۸۰۰۰۰ شهروند قطری استفاده شود.