ما آماده بازگشت به توافق هسته ای با ایران هستیم


“ایالات متحده آماده بازگشت دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشترک است. اگر ایران به تعهدات خود عمل کند، آمریکا به صراحت گفته است: ما اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته ای را نخواهیم داد. من همچنان معتقدم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است. هدف.”

بر اساس یک گزارش خبری، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن می خواهد به جنگ در اوکراین پایان دهد. وی همچنین گفت که آماده بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک است.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد که واشنگتن می خواهد به جنگ در اوکراین پایان دهد.

بایدن همچنین به نظم جهانی تحت سلطه آمریکا اشاره کرد و مدعی شد که «نظم مبتنی بر قانون» از سوی برخی کشورها مورد حمله قرار گرفته است.

وی درباره جنگ اوکراین گفت: روسیه در اقدامی شرم آور اصول اولیه منشور سازمان ملل را با حمله ظالمانه و غیرضروری به اوکراین زیر پا گذاشت.

او مدعی شد که هدف روسیه از بین بردن حق اوکراین برای زندگی به عنوان یک کشور مستقل است. او گفت: «بیایید به زبان ساده صحبت کنیم. یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همسایه خود حمله کرد و سعی کرد این کشور مستقل را از نقشه خارج کند.

رئیس جمهور آمریکا در بخشی دیگر از اظهارات خود به مذاکرات برای رفع تحریم ها در وین نیز اشاره کرد و گفت: آمریکا آماده بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک است، در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل کند.

وی افزود: آمریکا به صراحت گفته است: اجازه نمی دهیم ایران به سلاح هسته ای دست یابد، همچنان معتقدم دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در اظهاراتی سرزده از اغتشاشات در ایران حمایت کرد و گفت: امروز در کنار شهروندان شجاع و زنان شجاع ایران هستیم که اکنون برای احقاق حقوق اساسی خود تظاهرات می کنند.