ما نژادپرست هستیم – خبری نیست


صلح جهانی

پاپ فرانسیس استقبال نژادپرستانه از پناهجویان اوکراینی را در مقایسه با دیگر کشورهای جنگ زده، نژادپرستانه توصیف کرده است.

به گزارش نامه نیوز، پاپ فرانسیس در برنامه «جمعه پاک» یا «آدنا بازگشت» به رادیو و تلویزیون دولتی ایتالیا گفت که حق ملت ها برای دفاع از خود را به رسمیت می شناسد و می پذیرد، اما کنار گذاشتن صلح به طور کلی مشکل ساز است.

پاپ فرانسیس استقبال نژادپرستانه از پناهجویان اوکراینی را در مقایسه با دیگر کشورهای جنگ زده، نژادپرستانه توصیف کرده است.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان به نقل از ساوت چاینا مورنینگ پست، گفت: پناهجویان همیشه در جنگ ها آسیب پذیرترین افراد هستند. درجه یک درجه دو بر اساس رنگ پوست بسته به اینکه اهل کشور توسعه یافته باشند یا نه.

او گفت: «ما نژادپرست هستیم و این بد است.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از ۴.۷ میلیون اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه از کشور فرار کرده اند.

پاپ فرانسیس در برنامه “جمعه پاک” یا “Adden Back” به رادیو و تلویزیون دولتی ایتالیا گفت که او حق ملت ها برای دفاع از خود را به رسمیت می شناسد و می پذیرد، اما ترک صلح به طور کلی مشکل ساز است.

او گفت: «ما با ایده کشتن یکدیگر به دلیل نیاز به قدرت، امنیت و بسیاری دلایل دیگر زندگی می کنیم.

رهبر کاتولیک های جهان ادامه داد: دولت هایی که اسلحه می خرند را درک می کنم. من آنها را درک می کنم، اما کار آنها را تایید نمی کنم.